Druga scena feed

Poezija, teorija i rod

Druga scena - Sun, 06/27/2010 - 01:56

Poštovani,

Pozivamo Vas da u utorak 30. marta 2010. godine u 19 sati, u
Kulturnom centru Beograda, galeriji Artget (Trg Republike 5/I)
prisustvujete

predstavljanju knjige Dubravke Đurić

Poezija, teorija i rod

(moderne i postmoderne američke pesnikinje)

Orion art, Beograd, 2009.

Učestvuju: Vladislava Felbabov, Nada Popović Perišić, Dubravka Popović
Srdanović,

Radojka Vukčević i autorka

U knjizi Poezija, teorija i rod, Dubravka Đurić se bavi problemima
poezije modernizma i postmodernizma preko pesnikinja modernizma (H.D.,
Gertrud Stajn, Mine Loj) i postmodernizma (Lin Hedžinien, Rejčel Blau
i Suzan Hau), autorkama koje po njenom mišljenju, dominantna muška
pesnička i kritičarska kultura marginalizuje.

"Većina pesnikinja obuhvaćena ovim radom delovala je i deluje u
radikalnim, eksperimentalnim pesničkim praksama, koje su u većini
kultura, pa i u američkoj, dugo bile marginalizovane. Ipak, od
šesdesetih godina 20. veka, a naročito tokom osamdesetih i
devedesetih, radikalne pesničke prakse u američkoj kulturi postaju
jedna od dominantnih struja." (D. Đurić)

Polazeći od pretpostavke da su teorija i poezija neodvojive
discipline i da "diskursi poezije sadejstvuju sa diskursima teorije"
autorka se bavi i uticajem jezika savremenih teorija kako na samu
radikalnu pesničku praksu, tako i na polje čitanje "radikalnih
modernistkinja i postmoderniskinja".

Dubravka Đurić u uvodnim napomenama za knjigu Poezija, teorija i rod
ističe da joj je bilo važno da naglasi i to "da su svi ljudski
proizvodi proizvodi kulture i kao takvi duboko su ideoliški, drugim
rečima, učestvuju u proizvodnji subjekata i društvenih odnosa, u
reprodukovanju odnosa moći i u proizvodnji polne, klasne, seksualne,
rasne, itd razlike."

Knjiga Poezija, teorija i rod, je neznatno izmenjena doktorska teza
koju je Dubravka Đurić odbranila na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu
2006. godine pod nazivom "Moderne i postmoderne američke pesnikinje" i
predstavlja nastavak njenih istraživanja eksperimentalne američke
poezije.

Dubravka Đurić (1961, Dubrovnik), feministička pesnikinja i
teoretičarka. Diplomirala je i magistrirala na grupi za Opštu
književnost i teoriju književnosti na Filološkom fakultetu u Beogradu,
a doktorirala na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Bavi se teorijom
kulture, teorijom medija, teorijom moderne i postmoderne poezije,
teorijom roda, umetničkim i pesničkim performansom. Jedna je od
osnivačica i urednica časopisa ProFemina, a u Asocijaciji za žensku
inicijativu pokrenula Ažinovu školu poezije i teorije. Zbirke poezije:
Priroda meseca, priroda žene (1989), Knjiga brojeva (1994), Klopke
(1995), All-Over: izabrane i nove pesme sa esejima koji određuju fazu
moje poezije od 1996-2004 (2004). Objavila je brojne kritike i studije
o poeziji, umetnosti i plesu, kao i knjige Jezik, poezija,
postmodernizam (2001), Govor druge (2006) i Poezija, teorija, rod
(2009). Kourednica je antologije tekstova Impossible Histories -
Historical Avant-Gardes, Neo Avant-Gardes, Post-Avant-Gardes in
Yugoslavia 1918-1991 (2003). Živi u Beogradu.

Bili bismo počastvovani Vašim prisustvom

S poštovanjem,

Dobrila Sinđelić Ibrajter

STRUČNA SARADNICA KNJIŽEVNO-TRIBINSKOG PROGRAMA /

LITERARY & DEBATE PROGRAMME EXPERT ASSOCIATE

----------------------------------------------

Knez Mihailova 6/I

11 000 Beograd / Belgrade

Srbija / Serbia

tel: + 381 (0)11 2621 137

fax: + 381 (0)11 2623 853

mob: + 381 (0)62 8005 818

dobrila.ibrajter@kcb.org.rs

www.kcb.org.rs

Categories: Druga scena feed

Izgubljeni u "tranziciji" - Letnja skola u Novom Sadu

Druga scena - Sun, 06/27/2010 - 01:56

Rosa-Luxemburg-Stiftung (Beograd) u saradnji sa Alternativnom
Kulturnom Organizacijom – AKO (Novi Sad) organizuje:

*Letnja škola 2010

Izgubljeni u “tranziciji”*

“Tranzicija” predstavlja najčešće upotrebljavani termin za opisivanje
promena u istočnoj i jugoistočnoj Evropi od pada Berlinskog zida 1989.
godine. U medijima, politici i društvenim naukama, ovaj termin je
uobičajeno korišćen za opisivanje transformacije društava iz
autoritarnog sistema državnog socijalizma, u demokratska i liberalna
društva.

“Tranzicija”, koja je u proteklih 20 godina zahvatila zemlje bivšeg
real-socijalizma, drastično je izmenila njihov izgled. Promene su ovim
društvima u prvom redu donele više političke slobode. Ali istovremeno
postoji i druga strana tranzicije, koju obeležavaju ekonomska
periferizacija, socijalna fragmentacija, korupcija i autoritarne
političke prakse, etnički nacionalizam i klerikalizacija, kulturna
infantilizacija i retradicionalizacija.

Navedeni fenomeni predstavljaju simptome duboke krize u društvima
istočne i jugoistočne Evrope i utoliko ne mogu biti objašnjeni kao
“devijacije” na inače “ispravnom” putu tranzicije. Umesto toga, oni
ukazuju na suštinske nedostatke samog koncepta tranzicije. Zato je
neophodno kritički ispitati i oceniti kako sam koncept, tako i proces
tranzicije u zemljama istočne i jugoistočne Evrope.

Kritičko sagledavanje mitova i realnosti “tranzicije” predstavljaće
centralnu temu Letnje škole, koju Fondacija Rosa-Luxemburg-Stiftung u
saradnji sa Alternativnom Kulturnom Organizacijom – AKO (Novi Sad),
organizuje u 2010. godini.

Zato pozivamo mladje istraživače, društvene i političke aktiviste i
kritički orijentisane umetnike da predstave i diskutuju o svojim
istraživanjima, analizama i radovima na temu tranzicije u jugoistočnoj
i istočnoj Evropi. Naš cilj je da stvorimo mesto susreta, razmene
ideja i diskusije o kritičkoj teoriji i praksi danas, ali i u
budućnosti.

*

POZIV:*

Pozivamo Vas da se prijavite za letnju školu i da pošaljete Vaš
predlog izlaganja.

Teme za diskusije i prezentacije biće podeljene u 4 osnovne oblasti:

1) Ekonomija i društveni odnosi

Šta predstavlja i šta donosi sa sobom “tranzicija” u socioekonomskoj sferi

Ekonomija i društveni odnosi obeleženi privatizacijom,
periferizacijom, fragmentacijom društvenih odnosa i korupcijom. Da li
je neoliberalizam trijumfovao?

2) Subjekt i društvo

Odnos pojedinca i društva u procesu “tranzicije”. Na koji se način
promenilo društvo i položaj pojedinca u njemu u proteklih 20 godina?
Koja je uloga medija u “tranzicijskim” društvima? Koja su obeležja
rodnih odnosa? Postoji li medjugeneracijska solidarnost? Kakva je
uloga mlade populacije u “tranziciji”?

Gde su uzroci uvećane stope kriminala, nasilja, zloupotrebe narkotika i psihoza?

3) Ideologija i kultura

Ideološke i kulturne vrednosti “tranzicije”. Zašto su nacionalizam,
klerikalizacija i retradicionalizacija centralne ideološke pojave
procesa “tranzicije”? Zašto i na koji način retrogradne društvene
vrednosti i autoritarni politički obrasci idu zajedno sa ekonomskim
neoliberalizmom?

4) Društveni pokreti i otpori

Mesto i funkcija društvenih pokreta u “tranziciji”. Koja su to
društvena gibanja koja karakterišu “tranzicijska” društva? Postoje li
otpori “tranziciji”? Od radničkih štrajkova i studentskih protesta, do
kritičkih umetničkih praksi i dalje...

*Primer formulara za prijavu možete pronaći na web stranici www.ako.rs
Uz formular pošaljite predlog izlaganja, koji treba da sadrži apstrakt
(do 1 strane A4 formata u wordu) i kratku biografiju (do 400 slovnih

karaktera).*

*USLOVI ZA UČEŠĆE*

· Da ste mladji istraživač iz sfere društvenih nauka, politički
aktivista / aktivista društvenih pokreta ili aktivista iz sfere
kritičkih umetničkih praksi.

· Da dolazite iz regiona jugoistočne Evrope i da ste svojim aktivizmom
ili istraživačkim / umetničkim radom vezani za ovo područje.

· Da ste u mogućnosti da aktivno učestvujete u toku svih dana Letnje škole.

*DODATNI USLOVI*

· Radni jezik Letnje škole biće srpsko/hrvatsko/bosanski.

· Izabrani učesnici dužni su da do 1. oktobra 2010. godine pošalju
kompletne tekstove svojih izlaganja organizatoru konferencije, radi
publikovanja.

*

ROK ZA PRIJAVE*

· Krajnji rok za prijavu za učešće u Letnjoj školi 2010 je: 25. april.

· Broj učesnika je ograničen. Izabrani učesnici biće obavešteni do 10. maja.

*

MESTO I VREME ODRŽAVANJA*

Letnja škola će se održati 01. – 04. jula 2010. godine u Novom Sadu, u
kino sali Muzeja savremene umetnosti Vojvodine.

Organizator pokriva troškove prevoza, smeštaja i obroka svim učesnicima.

Prijave za učešće slati na mail adresu: letnjaskola2010@gmail.com

*Organizatori:*

Rosa Luxemburg Stiftung

Kancelarija za jugoistočnu Evropu (Beograd)

Alternativna kulturna organizacija – AKO (Novi Sad)

*Podrška u realizaciji:*

Muzej savremene umetnosti Vojvodine (Novi Sad)

Categories: Druga scena feed

[ilegalni_bioskop] U OGLEDALU MAYE DEREN / Martina K udláček / nedelja, 28. mart u 18.00h / MKM, Beograd

Druga scena - Sun, 06/27/2010 - 01:56

TkH-centar u okviru projekta [ilegalni_bioskop]

poziva Vas na projekciju sa diskusijom o filmu:

In the Mirror of Maya Deren (U ogledalu Maye Deren), 2002, AUT, 103 min
režija: Martina Kudláček
jezik: engleski
predstavlja: Bojan Đorđev

nedelja, 28. mart u 18h
Magacin u Kraljevića Marka 4

Maya Deren (1917. Kijev - 1961. Njujork), američka filmska rediteljka,
teoretičarka filma, istraživačica Vudua i plesačica je svakako jedna
od ključnih figura avangardnog filma XX veka. Svoje eksperimentalne
filmove okvirno bliske poetici nadrealizma, realizuje u periodu 40ih i
50ih godina na 16milimetarskoj traci. Derenova za svoj prvi film
Meshes of the Afternoon(1943.) realizovan u saradnji sa suprugom,
češkim fotografom Aleksandrom Hammidom, osvaja nagradu za eksperiment
na festivalu u Kanu. Ona je takođe prva filmska umetnica koja je
dobila Guggenheim stipendiju za umetnost, koju ulaže u putovanja na
Haiti i proučavanje Vudua. Iako je napravila veliki broj dokumentarnih
snimaka u toku svojih putovanja na Haiti u vremenskom rasponu od 10
godina, Derenova ih nikada nije oblikovala u film, već je svoje
istraživanje objavila u knjizi Divine Horsemen - The Living Gods of
Haiti koja se i danas smatra važnom referencom u toj oblasti. Kao
nezavisna umetnica, Derenova se izdržavala od predavanja o
eksperimentalnom filmu po američkim univerzitetima. Posle plodnog
perioda 40ih godina snima još samo jedan film The Very Eye of Night
1958. Umire u Njujorku u 44-oj godini života od kombinacije amfetamina
i gladi.

U ogledalu Maye Deren je studiozni biografski dokumentarni film čiji
se narativ isključivo sastoji iz intervjua saradnika i prijatelja
Derenove (Stan Brachage, Jonas Mekas, Judith Malina, Catherine Dunham
itd) i vizuelnih i zvučnih materijala same umetnice. Martina Kudláček
ovim rediteljskim postupkom doprinosi mitu Maya Deren (avangardna
umetnica ispred svog vremena, Vudu boginja...) ali i priča gorku priču
o sudbini nezavisnog filmskog umetnika u američkom posleratnom
kontekstu.

recenzija filma

http://www.kinoeye.org/02/20/khrenov20.php

Bojan Đorđev

Categories: Druga scena feed

ZAK RANSIJER, Beograd, 29.03./ 30.03.

Druga scena - Sun, 06/27/2010 - 01:56

Gostovanje Žaka Ransijera - Beograd, Zagreb, Rijeka, Ljubljana
29.03. - 04.04.2010.

IDEJA JEDNAKOSTI, METODA JEDNAKOSTI

Mislilac jednakosti i emancipacije, Žak RANSIJER ostavlja već danas
neizbrisiv trag na terenu primenjene pedagogije, politike, estetike.

29.03.2010. u 20:00h, Narodni univerzitet "Božidar Adžija",
predavanje: "Metoda jednakosti: politika i poetika"

30.03.2010. u 20:30h, Jugoslovensko dramsko pozorište, razgovor
"Emancipovani gledalac/ emancipovani stvaralac", prema tezama iz
knjige autora. Sa Žakom Ransijerom će se sresti plesačica Liza Penkova
(dugogodišnja plesačica belgijske trupe ROSAS), pokušavajući da
odgovori kako dve najvažnije žile misaonog bila Žaka Ransijera
-emancipacija i jednakost - utiču na njen rad.

Predavanja su na engleskom, ulaz slobodan.
Očekujemo vas!

Više informacija možete pronaći na:
http://www.edicijajugoslavija.net/
http://www.skcns.org/
http://www.jdp.co.yu/

*
Besplatan prevoz za sve zainteresovane iz Novog Sada organizovan je
29. marta 2010., sa parkinga ispred gimnazije Isidora Sekulic, sa
polaskom u 17:30h. Povratak je nakon završetka predavanja. Prijave
slati na skcns@sezampro.rs, pod šifrom: autobus-Ransijer. Broj mesta
je ograničen.

Categories: Druga scena feed

[ilegalni_bioskop] Watch the K Foundation Burn a Million Quid / Gimpo / nedelja, 4. april u 18.00h / MKM, Beograd

Druga scena - Sun, 06/27/2010 - 01:56

TkH-centar u okviru projekta [ilegalni_bioskop]

poziva Vas na projekciju sa diskusijom o filmu:

Watch the K Foundation Burn a Million Quid, UK, 1995, 63 min

režija: Gimpo,

predstavlja: Miloš Lolić

nedelja, 4 april u 18h

Magacin u Kraljevića Marka 4

The KLF (skraćenica od Kopyright Liberation Front), jedan od
najprofitabilnijih britanskih bendova s početka '90-ih XX veka,
raskrstili su sa muzičkom industrijom čim su dosegli svetsku slavu i u
jednoj akciji spalili sav zarađeni novac. Kroz gerilski sunovrat KLF
dvojca i kroz njihov pokušaj da redefinišu svoj status, BBC-ev film K
Foundation Burns A Million Quid oslikava 'Kraljevstvo' u vreme rata na
prostorima bivše Jugoslavije, to jest Veliku Britaniju pre Blerovih
Laburista, pre Brit-Pop-a, pre Brit-Art-a, pre Cool Britannia-e...
Film, je vec bio prikazan u Beogradu u okviru svoje turneje '95-e, sa
podnaslovom 'Is It A Crime Against Humanity?'

MIloš Lolić

Categories: Druga scena feed

Zenski dan u martu drzi Dijana Milosevic

Druga scena - Sun, 06/27/2010 - 01:56

ŽENSKI DAN-ŽENSKA ISTORIJA!

Kulturni centar REX, Jevrejska 16

Subota, 27. mart, od 15h-18h

Početna tačka jeste rad na različitim veštinama i tehnikama koje
pomažu u formiranju fizičkog i vokalnog treninga. Osnovna tema
radionice će biti tema istorije mesta u kome se dešava radionica i
povezanosti te istorije sa ličnim istorijama učesnica.

RADIONICU VODI: Iskusna rediteljka i osnivačica DAH Teatra Dijana
Milošević. www.dahteatarcentar.com

Potrebno je poneti udobnu odeću i obuću!

U maloj pauzi i dok se okupljamo imamo čaj, kafu, vodu, voće, ponešto
slatko i ...puno ženskih aktivističkih materijala i knjiga! Trudićemo se
da i ovoga puta donesemo besplatne primerke ženskih publikacija,
knjiga i brošura.

Radionica je otvorena i besplatna za sve žene i prijateljice, ćerke,
koleginice, komšinice, mame, bake...Prostor i program su prilagodjeni
ženama sa invaliditetom, kao i ženama koje bi povele svoju decu (u tom
smislu nas obavestite kakve potrebe imate da bismo mogle da vas
podržimo na odgovarajući način).

Dobrodošle!

Program Ženski dan smo započele 2008. u organizaciji Žena na delu. Ove
godine nastavljamo u organizaciji Asocijacije za žensku inicijativu.
Trudićemo se da ponudimo šarolik, poučan, zanimljiv i radostan
program. Program nastavljamo u dobro poznatom prostoru Kulturnog
centra Rex. Očekuje vas godina sa mnogo uzbuđenja na Ženskom danu!

O Ženskom danu više informacija saznajte na: zenskidan@gmail.com

.........................................................

Asocijacija za žensku inicijativu

Beograd, Kralja Milana 4a

Tel/Fax 011 3620917

Kontakt telefoni: 063 455 845(Zoe) i 063 80 55 391(Ana)

E-mail: zenskidan@gmail.com

www.awin.org.rs

Categories: Druga scena feed

Prezentacija SLEM radionice PESNICENJA

Druga scena - Sun, 06/27/2010 - 01:56

PESNIČENJE vas poziva na prezentaciju prve beogradske SLEM RADIONICE,

u ponedeljak, 22. marta, od 21h, u klubu Panic Room, Kraljevića Marka 5.

Tokom proteklog meseca, trinaest odabranih pesnika i pesnikinja,
pisalo je kontekstualnu, angažovanu poeziju, uz rad na usavršavanju
svojih izvođačkih veština.

Za neke od njih, ovo će biti prvi poetski nastup. ... :)

Dođite da navijamo, pljeskamo, teramo tremu i dobacujemo: Milijani
Radić, Sari Radojković, Dejanu Novčiću, Milici Denković, Vladimiru
Palibrku, Sonji Buić, Stefanu Kostadinoviću, Dunji Popržen, Ana Mariji
Grbić, Bratislavu Veljiću, Jeleni Paligorić, Milici Marković i Siniši
Rudanu, koje - nakon prezentacije, očekuju nastupi na narednim
Pesničenjima.

Slem radionicu su vodili: Minja Bogavac, Mila Manojlović, Tinja Došen,
Jelena Bogavac, Marko Aksentijević. Svojim savetima i iskustvom,
pomogli su reditelji i rediteljke: Ninoslav Šćepanović, Bojana Lazić,
Milan Nešković; glumica: Aleksandra Cucić, kao i poznata lica sa
Pesničenja: Slobodan Ocokolić, Višnja Janošević, Dejan Čančarević,
Mileta Mijatović, Ana Raca, Tanja Marković, Zoran Trklja.

O procesu radionice snimljen je dokumentarni film u režiji Danila
Bećkovića, koji će biti premijerno prikazan na nekom od narednih
Pesničenja.

Dobrodošli!

Redakcija Pesničenja & Tim Slem Radionice

Categories: Druga scena feed

MAPA Salon, 20. i 21. Mart

Druga scena - Sun, 06/27/2010 - 01:56

Pozivamo Vas na

MAPA BALKON

SALON

Izložba  Procession of Icons

Četiri predstave MAPA diplomaca

Promocija Svetlosne laboratorije

Predstavljanje MAPA Balkon udruženja za izvođačke umetnosti

Subota 20.

Nedelja 21. Mart 2010

17.00 časova

Studentski Kulturni Centar Novi Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 152a

(zgrada Politehnička škole)

Ceremonijalna završnica trogodišnjeg programa Procession of Icons,
MAPA  Akademije, Moving Academy for Performing Arts  Amsterdam

U programu učestvuju umetnici iz Serbije , Ukraine , Mađarske, Bosne i
Hercegovine i Hrvatske

Projekat su podržali MATRA program, Ambasada Kraljevine Holandije, SKC Belgrade

Ispred  MAPA tima

Dubravka Subotić

Categories: Druga scena feed

Festival autorske monodrame FAMA 03

Druga scena - Sun, 06/27/2010 - 01:56

26 - 28. mart 2010.

Treći međunarodni festival autorske monodrame FAMA 03
AKUD "Lola", Teatar Levo, Beograd

FAMA 03 predstavlja 9 predstava u međunarodnoj selekciji, iz Bugarske,
Slovenije, Bosne i Hercegovine i Srbije (Aranđelovac, Vladimirci,
Beograd). Takođe, u pratećem programu održavaju se radionice, tribine,
video projekcije i dr, namenjene učesnicima festivala i drugim
zainteresovanim umetnicima.

Ulaz na sve programe FAMA 03 je slobodan.

Program festivala FAMA 03 je u prilogu.

Dobrodošli!

Categories: Druga scena feed

Догађања уживо Марине Абрам овић

Druga scena - Sun, 06/27/2010 - 01:56

Уметница је остала да седи за столом и када се отварање окончало и
када више није било никога да седи наспрам ње

Марина Абрамовић са Улајем: емотивни сусрет после 23 годинe у
најновијем перформансу "Уметница је присутна" (Фото Јована Стокић)

Специјално за "Политику"
Њујорк - У Музеју модерне уметности у Њујорку јуче је отворена
ретроспективна изложба наше славне уметнице Марине Абрамовић. Свечано,
ВИП отварање одиграло се неколико дана раније, 9. марта, када је преко
800 званица видело премијеру новог перформанса. Ова ретроспектива под
називом "Artist is present" (Уметница је присутна)

представља преседан за музеј јер комбинује приступ уметности
перформанса као догађању уживо са традиционалним историјским приказом
опуса уметнице. Хронолошки изложени радови настали у претходних
четрдесет година Абрамовићкине каријере комбиновани су са "живим
ре-перформансима", односно поновним извођењима пет њених познатих
перформанса, које ће у наредних два и по месеца изводити 35
перформера.

Овакав концепт мења парадигму уметничке ретроспективе каква се данас
практикује у музејима модерне и савремене уметности.

У њујоршким медијима изложба је одјекнула као изузетан догађај који је
први пут у историји увео перформанс уметност у мејнстрим - и то на
велика врата.

Аутор је кустос Клаус Бисенбах, главни кустос одељења медија и
перформанса МОМА и нови директор Центра за савремену уметност.

Иако светски призната као пионир и једна од најзначајнијих
протагониста перформанс уметности, Марина Абрамовић, први пут има
прилике да приближи своју уметност публици која није навикла да види
уметницу како користи своје тело као субјект, објект и медијум,
испитујући физичке и менталне лимите свог бића.

Историјски, тј. хронолошки конципирана изложба приказује ране
интервенције и звучне радове, настављајући преко фотографија и
видео-радова Маринине самосталне каријере у седамдесетим годинама у
њеном београдском периоду. Потом наставља тако што приказује
колаборације - видео-записе перформанса из касних седамдесетих година
прошлог века са Улајем (уметничким и некадашњим животним сапутником са
којим се на овој изложби поново срела после 23 године).

На самом почетку отварања уметница је седела непомично док су
многобројне званице стрпљиво чекале у реду да је поздраве. У изузетно
емоционалном тренутку уметница је прекршила своју непомичност и преко
стола пружила руке Улају који их је прихватио и тако се живот у овом
непоновљивом тренутку преплео са уметношћу. После неколико тренутака,
Улај је пославши јој пољубац устао, а публика је наставила да се
смењује испред уметнице у овом специфичном чину поклоњења и охрабрења
- да издржи до краја маја у свом напору.

Изложба приказује и Маринин чувени рад са Улајем, ходање и сусрет на
Кинеском зиду, али прерађен као двоканалну видео-инсталацију The Great
Wall Talk 1988/2010 1988/2010, као и познату
инсталацију Балкан Барок из 1997. године. Поред других радова из
деведесетих година приказана је и нова инсталација направљена
специјално за МОМА, перформанс "House with the ocean view" из 2002.
године.

Ова инсталација посебно је важна за уметничину каријеру у Америци када
је својим перформансом у њујоршкој галерији "Шон Кели", који је трајао
дванаест дана обележила специфичну атмосферу Америке после 11.
септембра и стекла многе поклонике у Њујорку.

Селекција и само представљање радова показују највише домете
музеолошке науке и дизајна МОМА. А ова ретроспектива нуди преко 600
сати перформанса посетиоцима МОМА у континуираном трајању од 14. марта
до 31. маја. Музеј је отворен шест дана у недељи.

Уметници који изводе Абрамовићкине раније перформансе наступају у
сменама од по два и по сата - тако да постоје две смене у току радног
времена музеја, док Марина изводи свој перформанс под називом
"Уметница је присутна".

Комбинација живих, нагих тела усред овакве атмосфере пријатан је
отклон од очекиваног - али нема шокантну димензију. Маринин и Улајев
чувени перформанс из 1977. године "Импондерабилија", у коме је двоје
нагих уметника стајало на вратима музеја тако да су сви посетиоци
морали да се очешу о њихова нага тела, у музеју је постављен тако да
посетиоци не морају да прођу између њих ако не желе, и не морају да им
буду толико близу да би се осетили нелагодно.

Само отварање изложбе ни по чему није подсећало на свечана отварања и
коктеле у коме уметник може да прослави свој тријумф примајући
честитке својих поштовалаца. Перформанси су започели пре него што је
публика ушла у музеј, и отварање се завршило тако што су посетиоци
напустили музеј док је Марина остала да седи за столом и када више
није било никога да седи наспрам ње.

На овај начин појачан је утисак свевременог трајања перформанса који
се разликује од "обичног" времена. Овај приступ од кључног је значаја
за њену личну филозофију перформанса дугог трајања.

Истовремено, уметница се упушта у нови експеримент сусрета са публиком
у новом, историјском изазову освајања традиционалног места моћи
модерне уметности. Марина се осим новим перформансом, који укључује
публику, овом приликом посвећује сагледавању наслеђа уметности
перформанса али и његове будућности. Тако ова изложба није само
пасивно сагледавање у сваком погледу изузетне уметничке каријере већ и
поглед унапред.

Јована Стокић

[објављено: 15/03/2010]

Categories: Druga scena feed

Promocija knjige i predavanje Martina McQuillana na Fakultetu za medije i komunikacije u Beogradu

Druga scena - Sun, 06/27/2010 - 01:56

Profesor Martin MekKvilan će na Fakultetu za medija i komunikacije
održati predavanje na temu: 'Značenje Politike posle 11 septembra'
(Sreda, 17 mart, 3-7h). Autor će nastojati da pokaže kako je posle
terorističkog napada na Ameriku, pravni projekt normativne regulacije
i deantagonizacije političkih konflikta doživeo slom. Demokratska
depolitizacija istorijskih konflikta je nakon 11 septembra dovedena do
svojih ekstrema upravo preko rastuće militarizacije političkog. Ova
mutaciaj pojma politike upučuje na novu vrstu eksponencijelnog nasilja
koja može da pokrene avete novih, lokalnih, perifernih ratova, koji
će se voditi pod nadzorom i kontrolom militarizovanih sila
globalizacije.

U drugom delu gostovanja profesora Martin MekKvilan će se održati
promocija njegove knjige: Tekstualni aktivizam: Dekonstrukcija posle
11 septembra, Beogradski krug, Centra za Medija i komunikacije,
Beograd, 2008.

Program:

Visiting Professors Lectures at FMC

Deconstruction of the Concept of Politics

The Meaning of Post 9/11 Politics

Schedule

(Wednesday, 17 March, 2010)

15:00-16:00, sala 9 Lecture: Deconstruction of the Concept of Politics

Prof. Martin McQuillan, "The Meaning of Post 9/11 Politics"

16:00-17:00, sala 9 Debates with Professor and students

Moderator: Obrad Savic (FMK Center, Belgrade)

18:00-19:30, sala 8 Promotion of the book: Martin McQuillan,
Deconstruction After 9/11, Routledge, London, 2008. Serbian version:
Martin MekKvilan, Tekstualni aktivizam: Dekonstrukcija posle 11
septembra, Beogradski krug, Centar za medije i komunikacije, Beograd,
2008.

Participants: Prof. Novica Milić; Prof. Daša Duhaček; Prof. Jovan
Čekić; Mr. Ivan Milenković; Mr. Đorđe Čolić (Translator), and author
Martin McQuillan.

Moderator: Obrad Savić (FMK, Belgrade)

§

Note from organizer:

The Serbian version of Martin McQuillan' book, Deconstruction After
9/11 (Martin MekKvilan, Tekstualni aktivizam: Dekonstrukcija posle 11
septembra, BK and FMK, Belgrade, 2008) will be shared out to the
students.

Profesor MekKvilan je objavio brojne knjige iz političke filozofije,
kulturologije, teorije teksta, naratologije, semiologije i
dekonstrukcije: Dekonstruktivističko čitanje politike (2009);
Dekonstrukcija posle 11 septembra (2008); Politike dekonstruzkcije:
Žak Derida i Drugo Filozofije (2007); Pol De Man (2005); Narativna
Antologija (2000); Post-teorija (1999); Dekonstrukcija Diznija
(1998). Na srpskom jeziku je prevedena i objavljena knjiga: Tekstualni
aktivizam: Dekonstrukcija posle 11 septembra, Beogradski krug, Centra
za Medija i komunikacije, Beograd, 2008. Centar za Medija i
komunikacije će uskoro objaviti dve nove knjige Prof. MekKvilan: Helen
Siksu: za Žaka Deridu, i knjigu o Pol De Manu (2010).

Categories: Druga scena feed

[ilegalni_bioskop] Pesme sa drugog sprata / Roy Andersson / nedelja, 21 mart u 18h / MKM, Beograd

Druga scena - Sun, 06/27/2010 - 01:56

TkH-centar u okviru projekta [ilegalni_bioskop]

poziva Vas na projekciju sa diskusijom o filmu:

Sånger från andra våningen (Pesme sa drugog sprata)

režija i scenario: Roy Andersson, 2000, Švedska, 98 min

jezik: švedski sa engleskim titlovima

predstavlja: Siniša Ilić

nedelja, 21 mart u 18h
Magacin u Kraljevića Marka 4

Pesme sa drugog sprata je film u formi serije nepovezanih vinjeta koje
i parcijalno i kao celina ispituju i prikazuju aspekte savremenog
života, političko istorijskog nasleđa, života uslovljenog imperativom
radnih obaveza i radnog staža i posledice takvog života, kao i scene i
probleme sredovečnog doba... UPesmama... Anderson koristi citate
radova peruanskog pesnika poznatog po bavljenju socijalnim temama
César Vallejo-a. (http://en.wikipedia.org/wiki/César_Vallejo) Ova crna
komedija dobila je nagradu žirija na kanskom filmskom festivalu, kao i
četiri nagrade na berlinskom filmskom festivalu iste 2000. godine.

Roy Andersson, rođen 1943 godine, je švedski filmski reditelj
najpoznatiji po filmovima En kärlekshistoria (Švedska ljubavna priča)
i Pesme sa drugog sprata. Ovaj potonji je više od bilo kojeg drugog
filma uspeo da učini njegov autorski postupak prepoznatljivim. Reč je
o karakterističnim dugim kadrovima, nenarativnoj strukturi, apsurdnom
humoru i nadrealističnim situacijama, kao i karikiranju i kritici
švedske kulture i društvenih konvencija kao i felinijevskoj groteski.
Andersson je godinama radio kratke filmove, i reklamne spotove od
kojih neki, zbog svoje “mračne” atmosfere nikada nisu
iskorišćeni.Pesme... je prvi film nedovršene trilogije, čiji je drugi,
i Anderssonov za sada poslednju film Du levande (Ti živi čoveče) iz
2007.

Trailer: www.youtube.com/watch?v=EW8J5LvzeZI

Siniša Ilić

________________________________

Ulaz na sve projekcije ilegalnog_bioskopa je besplatan!
Ukoliko želite da budete obavešteni o nedeljnim projekcijama pošaljite
mail na tkh@tkh-generator.net

Categories: Druga scena feed

Beginning of NOMAD Education Programme 2010

Druga scena - Sun, 06/27/2010 - 01:56

NOMAD DANCE ACADEMY EDUCATION PROGRAMME 2010

14th March - 22nd June 2010

* * *
The third generation of students of NOMAD DANCE ACADEMY Education Programme
arrived to Skopje

The third generation of students of NOMAD Dance Academy Education
Programme started their cross Balkan travelling and education in
Skopje on 14th of March.

NOMAD Dance Academy is self-organized and open platform for
contemporary performing arts that initiates and supports education,
research, artistic production and transfer of knowledge in the Balkans
and internationally.

From 14th March to 22nd June NOMAD students will have opportunity to
learn, travel, live and work together in the Balkan cities Skopje,
Sofia, Belgrade, Kanjiza, Zagreb, Ptuj and Ljubljana and to create a
network for future artistic collaborations.

NOMAD Education Programme is made to encourage, develop and support
education, exchange, collaboration, and creation in the field of
contemporary dance in the Balkans. Its primary goal is to provide a
unique education experience to the emerging artists and to allow them
to remain in the Region.

NOMAD Education Programme 2010 is composed of lectures, workshops,
discussions and debates realised in collaboration with well-known
regional and international choreographers, dancers, artists,
theoreticians, dramaturgs, producers, cultural workers etc.

The final of NOMAD Education Programme 2010 is "Short Cuts 3", the
series of artistic productions of NOMAD students that will be
presented in Ljubljana from 18th to 20th June 2010.

The students of NOMAD Education Programme 2010 are:
Pierre-Yves Diacon and Eleonore Richard (Switzerland), Florian Wessels
(Germany), Maja Levi (Israel), Kliment Poposki and Viktorija Iloiska
(Macedonia), Jana Jevtovic and Jovana Rakic (Serbia), Esta Matkovic
and Martina Rukavina (Croatia) Domen Sega and Inti Sraj (Slovenia),
Katerina Kancheva and Krasimira Bakardijeva (Bulgaria).

Lectures of this year Education Programme are: Biljana
Tanurovska-Kjulavkovski, Sonja Zdravkova-Džeparoska, Iskra Sukarova,
Dean Damjanovski, Elena Marčevska, Martin Sonderkamp, Rok Vevar,
Dragana Alfirević, Goran Bogdanovski, Willy Prager, Iva Sveštarova,
Stephan Shtereff, Bojan Mančev, Galina Borisova, Ani Vaseva, Dalija
Acin, Gregor Luštek, Jelena Vesic, Janez Jansa, Dejan Srhoj, Alexandra
Janeva Imfeld, Maja Djurinovic, Nerina Sibila, Jasenko Rasol, Marcell
Mars, Jaka Šimenc, Tomaž Štrucl, Brane Zorman, Andrej Intihar, Tamara
Bračič, Igor Medjugorac, Miha Klinar, Zoran Grabarac.

www.nomaddanceacademy.org

* * *

NOMAD DANCE ACADEMY is part of the activities of Jardin d'Europe
project (http://www.jardindeurope.eu/).
NOMAD DANCE ACADEMY project in 2010 is supported by Swiss Cultural
Programme in the Western Balkans, Culture 2007-2013 of European Union,
Goethe-Institut Bulgarien, Ministry of Culture of Macedonia, City of
Skopje, Ministry of Culture of Serbia, Ministry of Culture of Croatia,
City of Zagreb, Ministry of Culture of Slovenia, Bunker - Ljubljana.

NOMAD Dance Academy partners are: Tanzelarija-Bosnia and Herzegovina,
Brain Store Project-Bulgaria, Tala Dance Center-Croatia,
Lokomotiva-Macedonia, Station-Serbia and Fico Balet-Slovenia.

Contact: nomaddanceacademy@gmail.com

Categories: Druga scena feed

2nd Roma Pavilion - Call the Witness PUTARDO AKHARIB E VAŠ REGISTRUIBE/MAŠKARIBASKO

Druga scena - Sun, 06/27/2010 - 01:56

2nd Roma Pavilion - Call the Witness

PUTARDO AKHARIBE VAŠ REGISTRUIBE/MAŠKARIBASKO

Roki:

15. marti 2010, vaš artistja thaj rodutne

1. maji 2010, vaš mediake arhive

Adresa: callthewitness@gmail.com

Kuratorski timi Dujto romano paviljoni - Call the Witness dela putardo
akharibe vaš artistja, rodutne thaj mediake arhive.

Akava projekti, savo ka ovol prezentuimo ani Venecia 2011.,
koncepirimo sito thaj organizuimo naisariba maškaribaske
interdisciplinarno kuratorsko timi savo kerena ole: Suzana Milevska,
Vladan Jeremić, Rena Redle i Enisa Eminovska.

Dujto romano paviljoni - Call the Witness prezentuinela
interdisciplinarno maškaribe kasko reso sito barjaripe, produktiribe
thaj prezentuibe moderno artistipasko thaj artistipe neve mediengo
romane artistjengo thaj artisjengi kotar but regionia thaj kulture.
Ano reso projektesko sito ini koncepti moderno artistjengo thaj
moderno artistjengi sar direktne ispatja pere vakteske, savo nane
pasivno dikhavno, već maj angle sar aktivno džene ano jekhipe e
situacia thaj dženenca save barjarde olengi buti. Adjahar jekh buti,
kote artistipe ovela potencialno legardutno amalipaske prmibasko, lela
ini nevi perspektiva ano akava vakti digitalizaciako thaj
globalizaciako, thaj šaj but te prminol forme djivdipaske e romana
khupatnake.

Odoleske da <> sebepi te sikavenpe ispatibe thaj
phenibe e artistjengo thaj rodutnengo save ka vazden džanibe kotar but
forme situacienge romana khupatnake ani bufljardi lumia. Pučipe < kerela direkcia e vastušea prezentuibaske thaj ko siole šajipe te
kerol promocia dominantno kulturako thaj moralno barvalipasko ani
relacia e romana khupatna?>>, legargja amen te adikarape e artistipa
neve mediengo sar legarde vastušea vaš prezentuibe pesko thaj
kokorepaćavibasko.

Akhara artistja thaj artistjen, rodutne te den bahamia save siton
phande akale pučipa ano forme save ka den šajipe vaš dur khupatno
anglalipe, sar saikeriba adjahar ini ano dikhipe mediengo. Alosarde
bahamia e artistenge ka oven akharde te prezentuinen pere bahamia thaj
te diskutuinen kotar on ano butikerdutno bešipe savo ka adikarolpe ano
Beogradi (ano aprili 2010), kote ka vakara kotar šajipe eventualno dur
produkciako ulavde bukengi jase khupatne projektengi. Čhinadipe vaš
produkcia ka oven mothavde majšukar konceptea, save ka oven realizuime
ano 2010. thaj prezentuime ano Dujto romano paviljoni ani Venecia
(2011.).

Organizatori projektesko 2nd Roma Pavilion - Call the Witness siton
Roma Media Base - organizacia e bešipa ano Skoplje savi adikarelape
arhiviriba, produkcia thaj prezentuiba moderno artistipe thaj
artistipe neve mediengo e romane artistjengo thaj khupatnengo, thaj
Biroi vaš kultura thaj komunikacia kotar Beogradi. Projekateske dena
dumo Instituti vaš putardo amalipe thaj aver organizacie thaj
patronatja.

Angluno romano paviljoni sine 2007. ano jekhipe e ekspozita ano 52.
Bijenale ani Venecia thaj legargja ole Instituti vaš putardo amalipe.

SAR TE REGISTRUINEN TUMEN?

1. Akharibe vaš artistja thaj rodutne

Rok: 15. marti 2010.

Registruibe manglape te ovol ole:

. - Hramindo narativno CV (dži 500 lafja),

. - motivaciono lil thaj skica (dži 500 lafja) savo
ka sikavol tumaro interesuibe thaj anglune pučipe savea o projekti
adikarealpe, tumaro kontakt mejl/telefoni

Te sine kaj manegena šaj te den:

. - vizuelno materijalja (kadrja kotar video, link
vaš video-bukja, pdf-hramibe, link vaš veb-sajt, thaj pana) kotar
tumare bukja jase bukja save manglape te keren thaj bahamia vaš neve
rodipe, fotografie, video-bukja, animacie, performansja, stripja,
audio artistikane bukja thaj aver projektia neve mediengo.

Ko šaj te registruinolpe: sa romane artistja thaj aver romane
profesinalcja (rodutne artistipaske, teoretičarja, kuratorja,
aktivistja, thaj pana), save kerena buti kokore jase ano grupe ano
umal moderno artistipe thaj kultura, kotar sa phuvja thaj regionia.

2. Akharibe vaš mediake arhive

Roki: 1. maji 2010.

Akhara romane kulturake centrja, arhive, festivalja thaj aver
organizacie thaj producentja te den pere produkcie neve medienge (foto
arhive, rodutne video-projektia, thaj pana) ani mediaki arhiva Call
the Witness save ka oven prezentuime ano Dujto romano paviljoni ani
Venecia.

Rudjisara tumen vaš akana te den numa bahamja e medisko produkcienge,
jase saikeribe tumara arhivako, adresa tumara organizaciaki thaj
misalja (tekstja, pilte jpg, linkja vaš video-insertja, tumare onjaljn
arhiva, thaj pana).

Rudjisara tumen te bičhalen tumare materijalia (maksimalno 5MB) pi adresa:

callthewitness@gmail.com

Categories: Druga scena feed

Centar ostaje

Druga scena - Sun, 06/27/2010 - 01:56

Dragi saradnici i svi vi koji ste dolazili, radili, doprinosili,
cuvali ili samo culi za Centar i programe koji su se u njemu desavali,
kao sto jeste ili niste znali o dugogodisnju borbu za opstanak bez
ikakve finansijske podrske osim samofinansiranja i jos vece borbe za
razresenje statusa i ocuvanje prostora kao institucije kulture,

Saljem clanak kojim se javno objavljuje da je to pitanje posle
osamnaest godina pozitivno reseno i da je postupak u toku. Parobrod se
pokrece!

U prilogu, pored toga sta se namerava, stoj ii poziv za saradnju
upucen svima, onima koji su imali svoje programe u Centru, kao i
novima koji su zainteresovani da ponude svoje projekte...

Kontak odnosno mail Ane Danilovic, potpredsednice opstine Stari grad,
koja je uputila ovaj poziv je adanilovic@starigrad.org.rs

Nadajmo se da ce ova odluka biti pozitivan primer ocuvanja prostora i
podrske konceptu i projektima ciji cete, ukoliko ste zainteresovani,
upravi vi biti inicijatori i nosioci..

Pozdrav,
Ljubica Beljanski-Ristic
Centar za kulturu Stari grad
Kapetan-Misina 6a
062 373 307

--
You received this message because you are subscribed to the Google
Groups "Druga scena" group.
To post to this group, send email to drugascena@googlegroups.com
To unsubscribe from this group, send email to
drugascena-unsubscribe@googlegroups.com
For more options, visit this group at
http://groups-beta.google.com/group/drugascena?hl=sr
http://drugascena.org

Categories: Druga scena feed

Žene na delu
Mileševska 7/6
Tel/fax: +381.11.2455.846
zenenadelu AT gmail DOT com
[Tim ŽND]
Zoe, Sunčica, Majda, Marko, Marija i Milica, Tea + Bojana