COOPERATE

ASKA/Mreža žena u izvedbenim umjetnostima Zapadnog Balkana

ASKA/Mreža žena u izvedbenim umjetnostima Zapadnog Balkana osnovana je na regionalnoj konferenciji "Ženski glasovi u izvedbenim umjetnostima Zapadnog Balkana", koja je održana u Tivtu i Kotoru od 3. do 5. juna.

Vodič kroz instituciju ombudsmana

Rodna neravnopravnost je još uvek vrlo prisutna u ogromnoj većini
vidova našeg društvenog života, iako su principi rodne ravnopravnosti
i nediskriminacije bazična ljudska prava. Ohrabrujemo ovim putem sve
one, a naročito žene koje smatraju da im je povredjeno pravo na rodnu
ravnopravnost pred
državnim organima da se obrate instituciji Zaštitnika gradjana i
pogledaju brošuru o mogućnostima ostvarenja svojih prava.

Feministički Džem Session u kafeu Novi društveni odnosi

Dođite na šoljicu feminizma i upoznajte se sa feminističkim aktivizmom na delu svakog radnog dana od 15-18h u Kulturnom centru REX, Jevrejska 16.
Očekujte:
- Opušteno ćaskanje na ozbiljne teme sa aktivistkinjama koje se bave zadrugarstvom, problemom nasilja nad ženama, slobodnim softverom, queer aktivizmom, umetnošću... iz feministčke perspektive
- Izložba feminističkih bedževa
- Druženje sa Fridom Tosterkom koja će vam omogućiti na narežete feminističke publikacije i poslednju verziju ubuntu linux-a :)

Žene na delu
Mileševska 7/6
Tel/fax: +381.11.2455.846
zenenadelu AT gmail DOT com
[Tim ŽND]
Zoe, Sunčica, Majda, Marko, Marija i Milica, Tea + Bojana