„STOP RUŠENJU ZAKONA PROTIV DISKRIMINACIJE“

SAOPŠTENJE KOALICIJE PROTIV DISKRIMINACIJE I PARTNERSKIH ORGANIZACIJA

Koalicija protiv diskriminacije i partnerske oranizacije iz cele Srbije,
najoštrije osuđuju najnoviji pokušaj rušenja Predloga zakona protiv
diskriminacije izvršen od strane „tradicionalnih crkava i verskih zajednica“
i zahtevaju od Vlade Republike Srbije hitno vraćanje neizmenjenog zakonskog
teksta u proceduru usvajanja pred poslanicima Narodne skupštine.

Predstavnici Koalicije protiv diskriminacije imali su prilike da izvrše uvid
u zahteve za izmenu Predloga zakona protiv diskriminacije koji su Vladi
Republike Srbije dostavljeni u utorak, 10. Marta 2009. Ovi zahtevi su u
svemu neprihvatljivi i dokazuju da pravi motiv njihovog napada nije gej i
lezbejska zajednica već sam zakonski tekst, odnosno načelo jednakosti svih
onih koji žive u našem društvu. Udovoljavanje ovim zahtevima na drastičan
način bi izmenilo suštinu zakona i u potpunosti obesmislilo zakonodavni
napor.

Lista „prigovora na zakon“ je veoma ekstenizivna i u njoj se ističu tri
posebne grupe zahteva. U jednoj grupi se napadaju odredbe o različitim
oblicima diskriminacije, počevši od principa jednakih prava i sloboda, preko
zahteva da se pravilo o zabrani udruživanja radi vršenja diskriminacije
ukloni iz teksta zakona, pa do negiranja pojedinih teških oblika
diskriminacije, kao što su genocid, etničko čišćenje, odnosno diskriminacije
koja je učinjena prema pojedinim, naročito ugroženim kategorijama lica (na
osnovu rasne ili verske pripadnosti, jezika, političkog opredeljenja, pola,
rodnog identiteta, seksualnog opredeljenja i invaliditeta).

Meta druge grupe zahteva je čitav odeljak Zakona koji govori o posebnim
slučajevima diskriminacije. Nakon obrušavanja na član 21. i ukazivanja da
Zakon ne bi smeo da sadrži odredbe koje se odnose na zabranu diskriminacije
na osnovu rodnog identiteta i seksualne orijentacije, predlažu se
intervencije u čitavom nizu drugih posebnih slučajeva diskriminacije, a
zatim se nedvosmisleno traži brisanje celog poglavlja koje se bavi zabranom
diskriminacije prema pojedinim kategorijama lica i to rečima:

*„Brisati Deo III (čl. 15-27), zadržati samo opštu zabranu prisile na
izjašnjavanje o ličnim svojstvima, osim u opravdanim slučajevima i/ili
slučajevima propisanim zakonom“.*

Najzad, u treću grupu zahteva smešteni su pokušaji da se oteža postupak
pravne zaštite od diskriminacije i to brisanjem onih pravila čiji je jedini
cilj da povređenom bitno olakša put obezbeđivanja sudske zaštite. Ova
pravila, potrebno je takođe istaći, predstavljaju i jednu od najvažnijih
tačaka vezivanja Predloga zakona za antidiskriminacione direktive Evropske
Unije i bez njihove direktne implementacije u domaći pravni sistem ne bi
moglo da se zamisli uspešno usklađivanje dva pravna sistema u ovoj oblasti,
što ostaje jedan od najvažnijih uslova za stavljanje Srbije na „belu
šengensku listu“.

Koalicija protiv diskriminacije i pratnerske organizacije zbog toga
zahtevaju od Vlade Republike Srbije da na prvoj sledećoj sednici ponovo
utvrdi Predlog zakona protiv diskriminacije u prvobitnom, neizmenjenom
obliku i da ga uputi Narodnoj skupštini na usvajanje po hitnom postupku.
Takođe zahtevamo od predsednice Narodne skupštine da bez odlaganja stavi na
dnevni red sednice Skupštine Predlog Zakona protiv diskriminacije, a od
narodnih poslanika da tekst Predloga zakona jednoglasno usvoje. Na ovaj
način bi bila umanjena šteta pričinjena politički neodgovornim povlačenjem
Predloga zakona iz skupštinske procedure. Naš je zajednički stav da bi
usvajanjem Zakona protiv diskriminacije Srbija dobila pravi spomenik pravne
kulture koji bi služio na ponos svim građanima zemlje i istovremeno
predstavljao pokazatelj čvrstog demokratskog i proevropskog opredeljenja
države.

Članice Koalicije protiv diskriminacije su Centar za unapređivanje pravnih
studija, Švedski helsinški odbor za ljudska prava, Gej-Strejt Alijansa,
Inicijativa mladih za ljudska prava, Labris - organizacija za lezbejska
ljudska prava, Anti-trafiking centar, Mreža odbora za ljudska prava (CHRIS
network), Udruženje studenata sa hendikepom, Inicijativa za inkluziju
„VelikiMali“ i Gayten LGBT.

Žene na delu
Mileševska 7/6
Tel/fax: +381.11.2455.846
zenenadelu AT gmail DOT com
[Tim ŽND]
Zoe, Sunčica, Majda, Marko, Marija i Milica, Tea + Bojana