Akcioni plan odrzivog razvoja usvojen na Vladi

Vada je usvojila Akcioni plan za Strategiju odrzivog razvoja 13.marta.
Do maja 2009. bice definisani procesni indikatori za pracene
realizacije aktivnosti u 2009. kao i "snimak nultog stanja". Na osnovu
njih ce se raditi procena efekata primene mera. Predvidjen je
"institucionalni okvir" za primenu mera - koordinatori u svim
relevantnim ministarstvima  i operativni tim zaduzen za konkretne
aktivnosti. Da bi se informacije o implementaciji Strategije
distriburale i prema loklanom nivou smisljen je mehanizam "Forum
partnera" u saradnji sa SKGO (nije predvidjeno ko i kako ce ga
sacinjavati, ali bi trebalo da okupi zainteresovane strane na lokalu,
ukljucujuci i civilne organizacije). Koordinaciju aktivnosti ce raditi
poseban tim (6 ljudi) pri Kabinetu potpredsednika vlade za evropske
integracije.

Žene na delu
Mileševska 7/6
Tel/fax: +381.11.2455.846
zenenadelu AT gmail DOT com
[Tim ŽND]
Zoe, Sunčica, Majda, Marko, Marija i Milica, Tea + Bojana