ASKA/Mreža žena u izvedbenim umjetnostima Zapadnog Balkana

ASKA/Mreža žena u izvedbenim umjetnostima Zapadnog Balkana osnovana je na regionalnoj konferenciji "Ženski glasovi u izvedbenim umjetnostima Zapadnog Balkana", koja je održana u Tivtu i Kotoru od 3. do 5. juna.
ASKA/Mreža žena u izvedbenim umjetnostima je regionalni projekat koji partnerski realizuju četiri organizacije: Nova - Centar za feminističku kulturu (Podgorica), Žene na delu (Beograd), Fondacija CURE (Sarajevo) i Teatar Thalassa (Zagreb) uz podršku Evropske kulturne fondacije i Ministarstva kulture Crne Gore. 
Na konferenciji, u čijem radu su učestvovale 24 učesnice iz četiri države regiona (umetnice, teoretičarke, aktivistkinje...) su predstavljeni rezultati istraživanja uticaja ženskih/feminističkih izvođačkih umetničkih praksi u državama obuhvaćenim projektom, koji su objavljeni u publikaciji “Ženski glasovi u izvedbenim umjetnostima Zapadnog Balkana 1990-2010”. Učesnice konferencije – osnivačice mreže saglasile su se da je uticaj ovih umetničkih praksi na kulturalne i političke diskurse na području Zapadnog Balkana nedovoljan i da će im osnivanje regionalne mreže omogućiti da taj uticaj prošire. One su definisale niz ciljeva kojima će se rad mreže posvetiti u budućnosti, kao što su: bolje povezivanje svih akterki ove scene na području Zapadnog Balkana, povećanje obima regionalne produkcije, kao i razmene unutar regiona, mapiranje ženske/feminističke izvedbene scene, razvoj teorijskog diskursa, edukativni programi, obezbjedjivanje boljih uslova za finansiranje.

Žene na delu
Mileševska 7/6
Tel/fax: +381.11.2455.846
zenenadelu AT gmail DOT com
[Tim ŽND]
Zoe, Sunčica, Majda, Marko, Marija i Milica, Tea + Bojana