Ekonomsko osnaživanje za devojke

u

Priručnik sa zbirkom tekstova

Priručnik sa zbirkom tekstova su uredile Bosa Janjušević, Milica Gudović, Milica Minić, Sunčica Vučaj, a izdale Žene na delu.
Priručnik je namenjen mladim ženama i svima koji žele da im pomognu u ekonomskom osnaživanju. Sastoji se od 13 delova, uključujući i pojmovnik, bibliografiju i važne internet adrese, u kojima se govori o različitim temama, od trgovine ženama, preko identiteta, rodnih uloga i stereotipa, slike o sebi, ekonomskim inicijativama za devojke, povelji o pravima devojaka, biznis planovima, solidarnoj ekonomiji...
Priručnik je praktičan i važan doprinos ekonomskom osvešćivanju i osnaživanju mladih.
ISBN 86-84471-00-8
Žene na delu, Beograd, 2003, 90 str.

Žene na delu
Mileševska 7/6
Tel/fax: +381.11.2455.846
zenenadelu AT gmail DOT com
[Tim ŽND]
Zoe, Sunčica, Majda, Marko, Marija i Milica, Tea + Bojana