Feministički program u saradnji u Kraljevu

Feministički program u saradnji 2009
SAME SEBI NA PRVOM MESTU* i Mreža “Žene protiv nasilja”*
Žene na delu & Autonomni ženski centar
Radni Izveštaj

Programi SAME SEBI NA PRVOM MESTU i Mreža “Žene protiv nasilja” postoje već neko vreme i u razmišljanju kako da povežemo iskustva i znanja, odlučile smo da se ove godine umrežimo i organizujemo rad u saradnji. Iako su aktivnosti različite, ciljevi nam se preklapaju u pogledu osnaživanja organizacija i žena pojedinačno.

26.04.2009.godine održale smo drugi sastanak ovog Feminističkog programa u saradnji sa članicama Fenomene* i SOS grupe za podršku ženama koje žive u nasilju* iz Kraljeva.

Na ovom sastanku smo dale konkretne predloge, a glavni su:
+ da je potreban veći stepen saradnje unutar Mreže
+ istaknuta je potreba da redovnije samosvesnije brinemo o sopstvenom zdravlju učestvujući u feminističkom aktivizmu i promišljanju položaja kao aktivistkinja

*Fenomena je neprofitno udruženje iz Kraljeva osnovano krajem 2005. godine, nastalo kao rezultat prepoznavanja problema diskriminacije žena, u društvenoj i privatnoj sferi. Aktivistkinje i aktivisti udruženja shvataju problem diskriminacije kao društveni fenomen, a ne samo kao lični problem diskriminisane osobe. Takođe, smatramo da su svi oblici diskriminacije, a posebno njena najistaknutija posledica – siromaštvo, rezultat različitih diskriminatornih procesa nagomilavanih vekovima, koji se reprodukuju i danas. Sve naše aktivnosti usmeravamo ka poboljšanju kvaliteta života žena u Kraljevu, a posredno i cele zajednice.
Kontakt: 036/ 231-857, e-mail: fenomena06@gmail.com, www.fenomena.org
8. marta 2007. u Kraljevu je, u okviru udruženja, formirana *SOS grupa za podršku ženama koje žive u nasilju. Nekoliko meseci po formiranju SOS grupe – SOS telefon je počeo sa radom (036 235 706).
Konsultantkinje SOS grupe i volonterke SOS telefona su u toku 2007. godine prošle intenzivnu obuku za rad na SOS telefonu. Od početka rada SOS telefon je primio oko 600 poziva.
                    

Na ovaj način obavestićemo vas o  sledećim sastancima i zaključcima koji će proizići. Takodje, možete nam uputiti i pitanja, komentare, predloge i kritike na: zenenadelu@gmail.com i mreza@azc.org.rs. Oba programa u ovoj godini podržava feministička fondacija Kvinna till Kvinna.

Solidarno izveštavaju,
Marija, Saša, Aleksandra, Zoe i Sunčica

Fotografije sa sastanaka u velikoj Plani i Kraljevu možete pogledati ovde
 

Žene na delu
Mileševska 7/6
Tel/fax: +381.11.2455.846
zenenadelu AT gmail DOT com
[Tim ŽND]
Zoe, Sunčica, Majda, Marko, Marija i Milica, Tea + Bojana