Konferencija 1968 dokumenti

12-14 jun 2009. - Kino sala Muzeja savremene umetnosti Vojvodine (Novi Sad)

Konferencija: 1968 i novi socijalni pokreti u Jugoslaviji

Ženski informaciono-dokumentacioni centar Žindok (Beograd)
Alternativna kulturna organizacija - AKO (Novi Sad)
Omladinski centar CK13 (Novi Sad)

organizuju:

Javnu konferenciju
1968. I NOVI SOCIJALNI POKRETI U JUGOSLAVIJI

Podrška projektu: Rosa Luxemburg Stiftung (Nemačka)

2008. godine obeležena je četrdeseta godišnjica od revolucionarnih
previranja 1968: studentski pokret i burna socijalna gibanja
nagovestili su intenziviranje demokratizacije brojnih društava, a među
njima i tadašnje Jugoslavije. Mnoge nade generacije koja je bila
realna i tražila nemoguće su ostale izneverene ili neispunjene, ali
bez pokreta 1968. godine i njegovih uticaja svet ne bi postojao u
današnjem obliku.

Cilj projekta je istraživanje događanja 1968. godine i Novih
socijalnih pokreta koji su nastali pod njihovim uticajem. Koji su
razlozi vodili revolucionarnim previranjima 1968. i na koji način je
svetski talas bunta prošao kroz Jugoslaviju. Kakve su političke,
kulturne, ideološke i druge posledice ostale iza njega. Na koji način
nastaju i razvijaju se novi socijalni pokreti u Jugoslaviji u toku
1970-ih i 1980-ih godina. Kakve su bile aktivnosti novih socijalnih
pokreta u razdoblju krize i ratova u Jugoslaviji, te nakon njih.

Između ostalih, konferencija će potražiti odgovore i na sledeća
pitanja: da li je događaje iz 1968. godine moguće staviti u stvarni
istorijski kontekst i realno sagledati njihove domete i uticaje na
društvena kretanja u tadašnjoj Jugoslaviji? U kojoj meri je pokret iz
1968. godine doprineo demokratizaciji jugoslovenskog društva ili je
možda čak i odmogao procesima demokratizacije? Da li su i na koji
način generacije umetnika, pankera, feministkinja i političkih
marginalaca iz 1970-ih nalazile inspiraciju u pokretu iz 1968. godine?
Na koji način su se razvijali društveni pokreti u toku 1980-ih i
1990-ih? Gde su tražene inspiracije i odakle su dolazili uticaji?
Kakva je današnja situacija u pogledu novih socijalnih pokreta, pod
kakvim su uticajima nastajali i kretali se u svom razvoju? Kakve su
perspektive novih društvenih pokreta u Srbiji i na postjugoslovenskom
prostoru?

Namera konferencije je da kroz seriju izlaganja i diskusija razmotri
socijalna kretanja u Jugoslaviji od vremena studentskog pokreta 1968,
inspiracije Marxom i Freudom, Rajhom i anarhizmom, preko Praxis
filozofije i uticaja Franfurtske škole, neoavangarde i Crnog talasa,
feminizma i punka, Novog vala i Slobodnog univerziteta, do UJDI-a i
radničkih štrajkova u socijalizmu, studentskih i mirovnih pokreta
1990-ih, neofeminizma i savremenih društvenih pokreta sa njihovom
dilemom izmedu NGO profesionalizacije i povratka gerili.

Datum održavanja konferencije:
12, 13 i 14 jun 2009. godine

Mesto održavanja konferencije:
Novi Sad, Kino sala Muzeja savremene umetnosti Vojvodine, Dunavska 37

Radni jezik konferencije:
Srpski / hrvatski / bosanski jezik

Materijali za konferenciju:
Materijali za konferenciju bice dostupni javnosti nakon 25. maja 2009. godine.

Informacije o projektu i konferenciji:
Web: www.ako.rs e-mail: socialmovements09@gmail.com
http://ck13.org/sr/1968
http://www.zindokcentar.org

Prijave za konferenciju:
e-mail: socialmovements09@gmail.com

Rok za prijave:
15. mart - 15. maj 2009. godine
15 - 25. maja bice izvršena selekcija prispelih prijava

Uslovi prijavljivanja:
Prednost prilikom prijavljivanja imaće mladi istraživači društvenih
pokreta i društveno-politički angažovani pojedinci.

Za dodatne informacije kontaktirati:
Ženski informativno-dokumentarni centar
Women’s Information-Documentation Centre
Jastrebacka 39, 11000 Beograd
tel. +381 11 29 90 761
e-mail: indokcentar@gmail.com
web: http://www.zindokcentar.org

Žene na delu
Mileševska 7/6
Tel/fax: +381.11.2455.846
zenenadelu AT gmail DOT com
[Tim ŽND]
Zoe, Sunčica, Majda, Marko, Marija i Milica, Tea + Bojana