O nama

Žene na delu su feministička nevladina organizacija nastala krajem 1996. Aktivnosti Žena na delu uključuju žene svih dobi, različitog etničkog porekla, profesionalnog i pravnog statusa, seksualne orjentacije i fizičke sposobnosti.

[VIZIJA]
Vizija Žena na delu je ukidanje patrijarhata i dekonstrukcija patrijarhalnih struktura u našem društvu, imajući u vidu princip DELUJ LOKALNO-MISLI GLOBALNO.

[VREDNOSTI]
poštovanje ljudskih prava, a posebno:

* prava na različitost
* prava na slobodan pristup svim informacijama od društvenog značaja
* nenasilje

[MISIJA I CILJEVI]
ŽND podstiču i razvijaju politike za emancipaciju žena i drugih ranjivih društvenih grupa u socijalnoj, ekonomskoj i kulturnoj sferi radeći na:

Promeni postojeće svesti i stavova o društvenim problemima i aspektima patrijarhalne kulture kroz kulturni aktivizam.
Povećanje dostupnosti informacija ženama i drugim ranjivim grupama, kroz izdavaštvo, edukaciju i medije.
Podršci i umrežavanju sa formalnim i neformalnim inicijativama i organizacijama koje dele našu politiku, principe i vrednosti.

[OKVIR]
Okvir delovanja Žena na delu se zasniva na poštovanju feminističkih vrednosti i principa, kao i zagovaranju alterglobalističkih ekonomsko-političkih modela.
 

Žene na delu
Mileševska 7/6
Tel/fax: +381.11.2455.846
zenenadelu AT gmail DOT com
[Tim ŽND]
Zoe, Sunčica, Majda, Marko, Marija i Milica, Tea + Bojana