UPUTSTVA ZA STANDARDIZOVAN NEDISKRIMINATIVNI GOVOR I PONAŠANjE

u

Na sajtu Zastitnika gradjana se nalaze Uputstva za standardizovani nediskriminativni govor i ponasanje, gornji link vodi do tog teksta.
 
Zaštitnik građana ovim Upustvom preporučuje, inicira i  zahteva od svih institucija i aktera u javnom prostoru da dosledno poštuju pravila nediskriminativnog ponašanja i verbalnog izražavanja smatrajuci da je u izradnji intitucionalnog indetiteta potrebno preduzeti ciljane napore ka prepoznavanju i suzbijanju diskriminativnih mehanizama mizoginije, ejblbodizma i homofobije, koja su u velikoj meri prisutna u našem društvu.
 
Uputstva sadrze za sada tri poglavlja:
I  Nediskriminativni jezik i ponašanje u odnosu na žene
II  Nediskriminativni jezik i ponašanje u pogledu LGBT osoba
III  Nediskriminativni jezik i ponašanje u pogledu osoba sa invaliditetom
 
 

Žene na delu
Mileševska 7/6
Tel/fax: +381.11.2455.846
zenenadelu AT gmail DOT com
[Tim ŽND]
Zoe, Sunčica, Majda, Marko, Marija i Milica, Tea + Bojana