Usvojen Zakon o zabrani diskriminacije

Skupština Srbije usvojila je danas Zakon o zabrani diskriminacije koji
treba da uspostavi sveobuhvatan i integralan sistem zaštite od
diskriminacije.

Za zakon, koji je izazvao burne reakcije u javnosti i koji je bio
povlačen iz skupštinske procedure na zahtev verskih zajednica, glasalo
je 127 poslanika iz vladajuće koalicije i Liberalno demokratske
partije.

Protiv zakona glasalo je 59 poslanika, uglavnom opozicionih stranaka,
ali i poslanici iz Jedinstvene Srbije koji su deo vladajuće koalicije,
kao i jedan poslanik Partije ujedinjenih penzionera. Poslanici Srpske
napredne stranke nisu učestvovali u glasanju.

Zakon zabranjuje diskriminaciju po bilo kom osnovu, a naročito po
osnovu rase, pola, nacionalne pripadnosti, društvenog porekla,
rođenja, veroispovest i s obzirom na zdravstveno stanje.

Diskriminacija je, prema zakonu, zabranjena i po osnovu političkog ili
drugog uverenja, imovnog stanja, kulture, jezika, starosti i psihičkog
ili fizičkog invaliditeta.

Njime je utvrđena opšta zabranu diskriminacije na načelu jednakosti i
propisuje oblike i slučajeve diskriminacije, kao i postupke zaštite od
diskriminacije.

Zakon ustanovljava poverenika za zaštitu ravnopravnosti kao
samostalanog državnog organa, nezavisanog u obavljanju poslova
utvrđenih zakonom.

Nadležnost poverenika je da ukazuje na nedozvoljene oblike ponašanja i
da izriče preventivne mere opomene.

Poverenika bira Skupština na period od pet godina, na predlog
skupštinskog odbora nadležnog za ustavna pitanja. Svaka poslanička
grupa ima pravo da predloži Odboru kandidata za poverenika.

Za poverenika može biti izabran državljanin Srbije koji je diplomirani
pravnik, ima najmanje deset godina iskustva na pravnim poslovima u
oblasti zaštite ljudskih prava.

Zakon predviđa i sudsku zaštitu od diskriminacije, a propisano je da
su kazne prekršajne, u skladu sa Zakonom o prekršajima. Zakon utvrđuje
da svako ima pravo da ga nadležni sudovi i drugi organi javne vlasti
Srbije efikasno štite od svih oblika diskriminacije.

Svi su jednaki i uživaju jednak položaj i jednaku pravnu zaštitu, bez
obzira na lična svojstva, a svako je dužan da poštuje načelo
jednakosti, odnosno zabranu diskriminacije.

Oblici diskriminacije su neposredna i posredna diskriminacija, kao i
povreda načela jednakih prava i obaveza, pozivanje na odgovornost,
udruživanje radi vršenja diskriminacije, govor mržnje i uznemiravanje
i ponižavajuće postupanje.

Novčane kazne za kršenje ovog zakona iznose od 10.000 dinara do 100.000 dinara.

Taj zakonski predlog povučen je iz skupštinske procedure 4. marta, dan
pre nego što je trebalo da se nađe na prvoj sednici redovnog prolećnog
zasedanja republičkog parlamenta. U skupštinsku proceduru vraćen je
nakon što su razmotrene primedbe verskih zajednica.

Ključne primedbe verskih zajednica bili članovi 18. i 21, koji se
odnose na zabranu diskriminacije u pogledu verskih prava i seksualne
orijentacije.

Kako je rečeno u Vladi nakon razmatranja primedbi odbačene su primedbe
verskih zajednica koje bi promenile karakter zakona, a prihvaćene su
pojedine sugestije i neki termini su precizirani.

U članu 18. je precizirano da se neće smatrati diskriminacijom
postupanje sveštenika i verskih službenika koje je u skladu sa
doktrinom, uverenjima ili ciljevima crkava i verskih zajednica
registrovanih u skladu sa zakonom.

Iz člana 21. izbrisan je stav tri koji se odnosi na transseksualce,
jer je njegova suština sadržana u drugim odredbama istog predloga u
kojima je predviđena zabrana diksriminacije prema rodnom identitetu i
seksualnoj orijentaciji.

U članu 21, koji je izazvao najviše polemike, navodi se da je
seksualna orijentacija privatna stvar i da niko ne može biti pozvan da
se javno izjasni o svojoj seksualnoj orijentaciji. Svako ima pravo da
se izjasni o svojoj seksualnoj orijentaciji, a diskriminatorsko
postupanje zbog takvog izjašnjavanja je zabranjeno, piše u tom članu.

Zakon je jedan od uslova za stavljanje Srbije na belu šengen listu, a
nadzor nad sprovođenjem zakona vrši ministarstvo nadležno za ljudska i
manjinska prava.

Zakon će na snagu stupiti osmog dana od objavljivanja u Službenom
glasniku osim članova koji se odnose na poverenika, koji će se
primenjivati od 1. januara 2010. godine.

Na Zakon o zabrani diskriminacije podneto je ukupno 446 amandmana, od
kojih je Vlada Srbije usvojila šest amandmana.

Najviše amandmana, oko 400, podneli su poslanici Srpske radikalne stranke (SRS).

Poslanici Skupštine završili u sredu pre ponoći dvodnevnu raspravu u
pojedinostima o zakonu tokom koje su poslanici u predviđenom vremenu
koje dozvoljava poslovnik razmotrili amandmane, a od kojih je vlada
prihvatila šest.

Žene na delu
Mileševska 7/6
Tel/fax: +381.11.2455.846
zenenadelu AT gmail DOT com
[Tim ŽND]
Zoe, Sunčica, Majda, Marko, Marija i Milica, Tea + Bojana