Džuvljikano dive

Jek impornantno emanicipatorsko buti taro “Džuvlja ando buti” si praktičnost em pašardipe. Adžare gndinava so mangljam te kera sar bi te kerena mešimi buti džuvljikane organizacije pašare džuvljenge.
Ando Beogrado is 20 džuvljikane organizacije, inicijative em programi, amen but rakamen e džuvljenca so vakeren amenge but harica džanena so keren o džuvlja so kedindžipe  sar bi kerena javere džuvljenge o majkvalitetno dživdipe ando akava amalipe.

Ženski Dan

Jedna od ključnih osobenosti emancipatorskog rada Žena na delu jeste praktičnost i pristupačnost. U tom maniru smo promišljale šta možemo da učinimo kako bi raznovrsnost  onoga čime se bave ženske organizacije približile - prevashodno ženama. U Beogradu ima preko 20 ženskih organizacija, inicijativa i programa, a mi se često susrećemo sa ženama koje nam kažu da veoma malo znaju o tome čime se sve bave žene koje su se samoorganizovale kako bi učinile život žena kvalitetnijim u ovom društvu.

Žene na delu
Mileševska 7/6
Tel/fax: +381.11.2455.846
zenenadelu AT gmail DOT com
[Tim ŽND]
Zoe, Sunčica, Majda, Marko, Marija i Milica, Tea + Bojana