Ženergija http://womenergy.org Žene na delu su feministička nevladina organizacija nastala krajem 1996. Aktivnosti Žena na delu uključuju žene svih dobi, različitog etničkog porekla, profesionalnog i pravnog statusa, seksualne orjentacije i fizičke sposobnosti. en NAPRAVI ME! /content/napravi-me <p>&nbsp;</p> <p>NAPRAVI ME! SVAKO SVAKOG UCI: ISTRAŽVANJE PRISUSTVA I MOGUCNOSTI ALTERNATIVNE UPOTREBE SVAKODNEVNE TEHNOLOGIJE NA ULICAMA BEOGRADA<br /> &rArr;Beograd, Petak 10. Jun - Ponedeljak 13. Jun 2011<br /> &rArr;Cultural Centre REX, Jevrejska 16<br /> &rArr;http://na.pravi.me</p> <p>Postavila <a href="/users/milica" title="View user profile.">milica</a> 07/06/2011<br /> --&gt;<br /> &nbsp;<br /> registracija za radionice na email <a href="mailto:na@pravi.me" class="mailto">na@pravi.me</a><br /> ...<br /> sve radionice su besplatne<br /> Festival 'Napravi Me!' je zamisljen kao serija radionica o izradi i upotrebi različitih DIY uređaja uz kriticki osvrt na prisustvo tehnologije u javnom i zajednickom prostoru. Radionice su namenjene tehnicki upucenim zenama i devojkama, kao i entuzijastima svih rodova ,bez ikakvog prethodnog znanja. Radionice će voditi umetnice i aktivistkinje okupljene oko nezavisnih samoorganizovanih inicijativa iz Holandije, Austrije i Srbije a baviće se pri&scaron;luskivanjem elektromagnetnih talasa, analizom wireless internet saobracaja, upotrebe satelitskog signala za GPS i solarne energije za napajanje. Polaznice i polaznici će naučiti kako da naprave i modifikuju uređaje za prijem i čuvanje podataka koje sakupe. Kroz jedno i dvodnevne radionice tipa 'svako svakog uči', istraživaće se prisustvo tehnologije na ulicama Beograda. Igraćemo se sa mogućnostima alternativne upotrebe tehnologije u svakodnevnom životu.<br /> Cilj je da se, kroz tematiku na relaciji između tehnologije, umetnosti i (h)aktivizma preispitaju datosti koje nam tehnologija nameće kao i da se podstakne razumevanje i aktivno uče&scaron;će u njenoj izradi. Radionice su osmi&scaron;ljene tako da osposobe i ohrabre polaznice da rade sa svakodnevnom tehnologijom i prilagode je svojim potrebama. Od njih se ne očekuje visoko tehničko predznanje već radoznalost da upoznaju i modifikuju tehnologiju koja nam je na raspolaganju.<br /> Radionice su primarno namenjene ženama i devojkama sa iskustvom u nekoj vrsti aktivizma, i interesovanjem za umetnost i tehnologiju. Od polaznica se očekuje interesovanje da 'otvore kutiju i pogledaju unutra' i otvorenost ka učenju novih ve&scaron;tina. Jedan od važnih rezultata realizacije ovog programa biće umrežavanje različitih aktera na ovoj sceni. Očekujemo da kroz ovu mrežu nastavimo da saradjujemo i podržavamo jedne druge, dugo nakon festivala.<br /> Radionice će se odvijati tokom 4 dana, sa dve do tri paralelne radionice. Glavni program je isključivo ženskog karaktera, zami&scaron;ljen kao razmena znanja 'žene ženama' u jednom autonomnom ženskom prostoru. Program ce jednim delom biti otvoren za uče&scaron;će svih zainteresovanih, sa ciljem da otvorimo na&scaron;e aktivnosti i sadržaj prema svima sa kojima delimo svakodenvni prostor, kao &scaron;to se i raidonice bave na&scaron;im svakodnevnim okruženjem.<br /> za vi&scaron;e informacija, posetite <a title="http://na.pravi.me/" href="http://na.pravi.me/" class="ext">http://na.pravi.me/</a> ili pi&scaron;ite na adresu <a href="mailto:na@pravi.me" class="mailto">na@pravi.me</a><br /> Festival organizuju Zene na Delu (<a title="http://zenergija.org/" href="../../../../../../" class="ext">http://zenergija.org/</a>) i kucjica.org (<a title="http://kucjica.org/" href="http://kucjica.org/" class="ext">http://kucjica.org/</a>)<br /> Realizaciju pomogli: Rekonstrukcija Zenski Fond (<a title="www.rwfund.org" href="http://www.rwfund.org/" class="ext">www.rwfund.org</a>), Mz Baltazar's Laboratory (<a title="www.mzbaltazarslaboratory.org/" href="http://www.mzbaltazarslaboratory.org/" class="ext">www.mzbaltazarslaboratory.org/</a>) i ECF</p> INFORM Wed, 08 Jun 2011 13:28:10 +0000 admin 217 at http://womenergy.org ASKA/Mreža žena u izvedbenim umjetnostima Zapadnog Balkana /content/askamre%C5%BEa-%C5%BEena-u-izvedbenim-umjetnostima-zapadnog-balkana <p>ASKA/Mreža žena u izvedbenim umjetnostima Zapadnog Balkana osnovana je na regionalnoj konferenciji &quot;Ženski glasovi u izvedbenim umjetnostima Zapadnog Balkana&quot;, koja je održana u Tivtu i Kotoru od 3. do 5. juna.<br /> ASKA/Mreža žena u izvedbenim umjetnostima je regionalni projekat koji partnerski realizuju četiri organizacije: Nova - Centar za feminističku kulturu (Podgorica), Žene na delu (Beograd), Fondacija CURE (Sarajevo) i Teatar Thalassa (Zagreb) uz podr&scaron;ku Evropske kulturne fondacije i Ministarstva kulture Crne Gore.&nbsp;<br /> Na konferenciji, u čijem radu su učestvovale 24 učesnice iz četiri države regiona (umetnice, teoretičarke, aktivistkinje...) su predstavljeni rezultati istraživanja uticaja ženskih/feminističkih izvođačkih umetničkih praksi u državama obuhvaćenim projektom, koji su objavljeni u publikaciji &ldquo;Ženski glasovi u izvedbenim umjetnostima Zapadnog Balkana 1990-2010&rdquo;. Učesnice konferencije &ndash; osnivačice mreže saglasile su se da je uticaj ovih umetničkih praksi na kulturalne i političke diskurse na području Zapadnog Balkana nedovoljan i da će im osnivanje regionalne mreže omogućiti da taj uticaj pro&scaron;ire. One su definisale niz ciljeva kojima će se rad mreže posvetiti u budućnosti, kao &scaron;to su: bolje povezivanje svih akterki ove scene na području Zapadnog Balkana, povećanje obima regionalne produkcije, kao i razmene unutar regiona, mapiranje ženske/feminističke izvedbene scene, razvoj teorijskog diskursa, edukativni programi, obezbjedjivanje boljih uslova za finansiranje.</p> COOPERATE Wed, 08 Jun 2011 13:22:18 +0000 admin 216 at http://womenergy.org UPUTSTVA ZA STANDARDIZOVAN NEDISKRIMINATIVNI GOVOR I PONAŠANjE /content/uputstva-za-standardizovan-nediskriminativni-govor-i-pona%C5%A1anje <p>Na sajtu Zastitnika gradjana se nalaze <a href="http://www.ombudsman.rs/attachments/-01_upustvo%20za%20standard.doc">Uputstva za standardizovani nediskriminativni govor i ponasanje</a>, gornji link vodi do tog teksta.<br /> &nbsp;<br /> Za&scaron;titnik građana ovim Upustvom preporučuje, inicira i&nbsp; zahteva od svih institucija i aktera u javnom prostoru da dosledno po&scaron;tuju pravila nediskriminativnog pona&scaron;anja i verbalnog izražavanja smatrajuci da je u izradnji intitucionalnog indetiteta potrebno preduzeti ciljane napore ka prepoznavanju i suzbijanju diskriminativnih mehanizama mizoginije, ejblbodizma i homofobije, koja su u velikoj meri prisutna u na&scaron;em dru&scaron;tvu.<br /> &nbsp;<br /> Uputstva sadrze za sada tri poglavlja:<br /> I&nbsp; Nediskriminativni jezik i pona&scaron;anje u odnosu na žene<br /> II&nbsp; Nediskriminativni jezik i pona&scaron;anje u pogledu LGBT osoba<br /> III&nbsp; Nediskriminativni jezik i pona&scaron;anje u pogledu osoba sa invaliditetom<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;</p> Akcije Fri, 23 Apr 2010 10:15:15 +0000 admin 215 at http://womenergy.org Vodič kroz instituciju ombudsmana /content/vodi%C4%8D-kroz-instituciju-ombudsmana <p>Rodna neravnopravnost je jo&scaron; uvek vrlo prisutna u ogromnoj većini<br /> vidova na&scaron;eg dru&scaron;tvenog života, iako su principi rodne ravnopravnosti<br /> i nediskriminacije bazična ljudska prava. Ohrabrujemo ovim putem sve<br /> one, a naročito žene koje smatraju da im je povredjeno pravo na rodnu<br /> ravnopravnost pred<br /> državnim organima da se obrate instituciji Za&scaron;titnika gradjana i<br /> pogledaju bro&scaron;uru o mogućnostima ostvarenja svojih prava.<br /> Preporučujemo vam njihov web sajt <a target="_blank" href="http://www.ombudsman.rs/">http://www.ombudsman.rs/</a>, a bro&scaron;ura<br /> je u nastavku.</p> <p>Obave&scaron;tavamo žene da nam se mogu obratiti za ispomoć ukoliko imate<br /> pote&scaron;koća da formuli&scaron;ete svoje probleme iz oblasti rodne<br /> ravnopravnosti.</p> <p><a href="http://zenergija.org/sites/default/files/Brosura final_pokrajinski ombudsman.pdf">Brosura final_pokrajinski ombudsman.pdf</a></p> COOPERATE Wed, 07 Apr 2010 08:40:44 +0000 admin 214 at http://womenergy.org Ženski dan - Radost pokreta! /content/%C5%BEenski-dan-radost-pokreta <p>Kulturni centar REX, Jevrejska 16<br /> Subota, 12. decembar, od 15h-18h</p> <p>&nbsp;<br /> Nia je holistički ples čija su&scaron;tina je radost pokreta. Ona kombinuje devet vrsta pokreta, delom iz borilačkih ve&scaron;tina (tekvondo, aikido i taj či), delom iz plesa (džez balet, moderni balet i ples Isidore Dankan) i delom iz joge. Koreografija daje strukturu ali podržava i slobodni izraz i daje prostor za slobodan ples. Muzika je stalni izvor inspiracije i podstiče na prepu&scaron;tanje i istraživanje beskonačnog potencijala pokreta. Nia je dinamična, zabavna i pristupačna svima jer je uvek moguće prilagoditi svaki pokret fizičkom i zdravstvenom stanju. Filozofija Nie je &quot;Kroz pokret nalazimo zdravlje&quot;.<br /> &nbsp;<br /> Nia se razlikuje od ostalih tehnika jer se obraća kako telu tako i umu. Ona pruža balans različitih tendencija u nama i nudi veliki potencijal za učenje načina na koje se možemo izboriti sa agresijom. Ona koristi glas da se oslobodi emocionalne nepetosti ali i kao način da se osoba afirmi&scaron;e u svakodnevnim situacijama. Nia nas učikao da se osetimo bolje sami sa sobom i kako da pratimosvoj sopstveni ritam. Nia je tu za žene koje žele da nadju svoj svoj put u životu na osnovu onoga &scaron;to ih čini sretnim i &scaron;to uvećava njihovu ličnu snagu.</p> <p>RADIONICU VODI: Fani Delishe je otkrila Niu pre 10 godina u Hamburgu, u Nemačkoj, i od tada se profesionalno bavi ovim plesom.Imala je nekoliko obuka sa osnivačima Nie u Nemačkoj i u SAD-u u proteklih par godina sa ciljem da produbi svoje znanje ove tehnike. Ona drži časove po jedan vikend u mesecu u Parizu a tokom nedelje daje časove u Hamburgu u Nemačkoj.&nbsp; </p> <p>Potrebno je poneti udobnu odeću i obucu!</p> <p>U maloj pauzi i dok se okupljamo imamo čaj, kafu, vodu, voće, pone&scaron;to slatko i &hellip;puno ženskih aktivističkih materijala i knjiga! Trudićemo se da i ovoga puta donesemo besplatne primerke ženskih publikacija, knjiga i bro&scaron;ura.</p> <p>Radionica je otvorena i besplatna za sve žene i prijateljice, ćerke, koleginice, kom&scaron;inice, mame, bake&hellip;Prostor i program su prilagodjeni ženama sa invaliditetom, kao i ženama koje bi povele svoju decu (u tom smislu nas obavestite kakve potrebe imate da bismo mogle da vas podržimo na odgovarajući način).</p> <p>Dobrodo&scaron;le!</p> <p>Ženski Dan u 2009. godini se nastavlja i - pro&scaron;iruje!</p> <p>Program Ženski dan smo započele u 2008., i nastavljamo ga i u ovoj godini. Sa preko 300 žena koje su učestvovale u programu, imamo jo&scaron; i vi&scaron;e entuzijazma da nastavimo da ulažemo u pobolj&scaron;anje slobodnog vremena žena u na&scaron;em gradu. Pripremile smo uzbudljiv program sa nekim novim fantastičnim ženama sa kojima ćemo saradjivati, kao &scaron;to ćemo neke već poznate sa na&scaron;ih vidjanja videti ponovo!<br /> Takodje nam je zadovoljstvo da najavimo &scaron;irenje programa Ženski dan u Novom Sadu, koji već uspe&scaron;no teče&hellip;vi&scaron;e o programu na www. n-l-o.org . Obavestite prijateljice!&nbsp; </p> <p>O Ženskom danu vi&scaron;e na: <a href="http://www.zenergija.org" title="www.zenergija.org">www.zenergija.org</a></p> <p>..............................................................<br /> Žene na delu<br /> MIle&scaron;evska 7/6<br /> 11000 Beograd<br /> t/f: +381.11.2455.846<br /> e-mail: <a href="mailto:zenenadelu@gmail.com">zenenadelu@gmail.com</a><br /> <a href="http://www.zenergija.org" title="www.zenergija.org">www.zenergija.org</a><br /> &nbsp;</p> Ženski dan Mon, 16 Nov 2009 17:07:02 +0000 admin 210 at http://womenergy.org Ženski dan - Meditacija u pokretu, vežbe za lepotu duha i tela /content/%C5%BEenski-dan-meditacija-u-pokretu-ve%C5%BEbe-za-lepotu-duha-i-tela <p># radionica CHI GONG VEŽBI<br /> # Kulturni centar REX, Jevrejska 16<br /> # Subota, 21. novembar, od 15h-18h</p> <p>&nbsp;<br /> Na radionici ćemo naučiti osam Baduanjin vežbi koje ćete moć kasnije i same da vežbate kod kuće. Sve polaznice će dobiti besplatnu skriptu sa uputstvima kako se pokreti izvode i koje energetske kanale pokreću.</p> <p>BADUANJIN SU DREVNI MUDRAC OBJA&Scaron;NJAVALI KAO POKRETE KOJI LEČE SVE BOLESTI A UJEDNO SU LEPI ZA OKO. NA NA&Scaron; JEZIK PEVEDENE SU KAO &bdquo;OSAM BROKATA&ldquo;</p> <p>Radionicu vodi internacionalna instruktorka Tai Chi Chuana, Isidora Milo&scaron;ević, koja se bavi holističkim pristupom čoveku u centru SFERA. Detaljnije na <a href="http://www.holistickicentarsfera.in.rs" title="www.holistickicentarsfera.in.rs">www.holistickicentarsfera.in.rs</a> ili 063 78 08 132</p> <p>Potrebno je poneti udobnu odeću i obucu!</p> <p>U maloj pauzi i dok se okupljamo imamo čaj, kafu, vodu, voće, pone&scaron;to slatko i &hellip;puno ženskih aktivističkih materijala i knjiga!</p> <p>Radionica je otvorena i besplatna za sve žene i prijateljice, ćerke, koleginice, kom&scaron;inice, mame, bake&hellip;Prostor i program su prilagodjeni ženama sa invaliditetom, kao i ženama koje bi povele svoju decu (obavestite nas kakve potrebe imate da bismo mogle da vas podržimo na dobar način). </p> <p>Dobrodo&scaron;le!</p> <p>Ženski Dan u 2009. godini se nastavlja i - pro&scaron;iruje!</p> <p>Program Ženski dan smo započele u 2008., i nastavljamo ga i u ovoj godini. Sa preko 300 žena koje su učestvovale u programu, imamo jo&scaron;&nbsp; i vi&scaron;e entuzijazma da nastavimo da ulažemo u pobolj&scaron;anje slobodnog vremena žena u na&scaron;em gradu. Pripremile smo uzbudljiv program sa nekim novim fantastičnim ženama sa kojima ćemo saradjivati, kao &scaron;to ćemo neke već poznate sa na&scaron;ih vidjanja videti ponovo!<br /> Takodje nam je zadovoljstvo da najavimo &scaron;irenje programa Ženski dan u Novom Sadu, koji već uspe&scaron;no teče&hellip;vi&scaron;e o programu na www. n-l-o.org. Obavestite prijateljice!</p> <p>O Ženskom danu vi&scaron;e na: <a href="http://www.zenergija.org" title="www.zenergija.org">www.zenergija.org</a></p> <p>..............................................................<br /> Žene na delu<br /> MIle&scaron;evska 7/6<br /> 11000 Beograd<br /> t/f: +381.11.2455.846<br /> e-mail: <a href="mailto:zenenadelu@gmail.com">zenenadelu@gmail.com</a><br /> <a href="http://www.zenergija.org" title="www.zenergija.org">www.zenergija.org</a><br /> &nbsp;</p> Ženski dan Mon, 16 Nov 2009 17:00:40 +0000 admin 209 at http://womenergy.org Ženski dan na Internetu /content/%C5%BEenski-dan-na-internetu <p>radionica o Internetu i na Internetu</p> <p>Kulturni centar REX, Jevrejska 16</p> <p>Subota, 31. oktobar, od 15h-18h</p> <p>Google, Facebook, Twitter, Flickr, Youtube, RSS - ako želite da znate<br /> vi&scaron;e o različitim servisima na Internetu, ova radionica je pravo mesto<br /> za vas. Imate priliku da saznate, pitate, ra&scaron;čistite dileme o tome<br /> kako se koriste različite mogućnosti koje Internet nudi, posebno<br /> imajući u vidu da je Internet danas neophodna stvarčica u životu svake<br /> žene.<br /> Neophodno je da imate samo osnovno poznavanje rada na računaru kako<br /> biste učestvovale, ali ni&scaron;ta vi&scaron;e od toga.</p> <p>Radionicu vodi Milica Gudović, sajberaktivistkinja. Milica je Žena na<br /> delu, već neko vreme se bavi web i sajber aktivizmom, zaljubljena u<br /> Internet i njegove čari.</p> <p>U maloj pauzi i dok se okupljamo imamo čaj, kafu, vodu, voće, pone&scaron;to<br /> slatko i ...puno ženskih aktivističkih materijala i knjiga! Trudićemo se<br /> da i ovoga puta donesemo besplatne primerke ženskih publikacija,<br /> knjiga i bro&scaron;ura.</p> <p>Radionica je otvorena i besplatna za sve žene i prijateljice, ćerke,<br /> koleginice, kom&scaron;inice, mame, bake... Prostor i program su prilagodjeni<br /> ženama sa invaliditetom, kao i ženama koje bi povele svoju decu (u tom<br /> smislu nas obavestite kakve potrebe imate da bismo mogle da vas<br /> podržimo na odgovarajući način).</p> <p>Dobrodo&scaron;le!</p> <p>Program Ženski dan smo započele u 2008., i nastavljamo ga i u 2009. Sa<br /> preko 450 žena koje su do sada učestvovale u programu, imamo jo&scaron; i<br /> vi&scaron;e entuzijazma da nastavimo da ulažemo u pobolj&scaron;anje slobodnog<br /> vremena žena u na&scaron;em gradu. Pripremile smo uzbudljiv program sa nekim<br /> novim fantastičnim ženama sa kojima ćemo saradjivati, kao &scaron;to ćemo<br /> neke već poznate sa na&scaron;ih vidjanja videti ponovo!<br /> Takodje nam je zadovoljstvo da najavimo &scaron;irenje programa Ženski dan u<br /> Novom Sadu, koji već uspe&scaron;no teče...vi&scaron;e o programu na www. n-l-o.org .<br /> Obavestite prijateljice!</p> <p>O Ženskom danu vi&scaron;e možete naći na: <a href="http://www.zenergija.org" title="www.zenergija.org">www.zenergija.org</a><br /> &nbsp;</p> Ženski dan Wed, 28 Oct 2009 19:01:50 +0000 admin 208 at http://womenergy.org Ženski dan -Polećemo, vežite se... /content/%C5%BEenski-dan-pole%C4%87emo-ve%C5%BEite-se <p>radionica SALSE<br /> Kulturni centar REX, Jevrejska 16<br /> Subota, 26. septembar, od 15h-18h</p> <p>Posle letnje pauze kreće jesenje zagrevanje i razmrdavanje. Poslednje subote u septembru igramo SALSU. Učimo&nbsp; osnovne korake salse i ple&scaron;emo u ritmu. Učimo kako nam se kreću ruke, telo, kako da ple&scaron;emo bez partnera-footwork, lady stilyng, ali takodje učimo korake i kada&nbsp; imamo dru&scaron;tvo i radimo u paru.</p> <p>Potrebno je poneti udobnu odeću i obuću!</p> <p>Program će poslednje subote u septembru voditi Jasna Kovačević koja se bavi plesom vi&scaron;e od deset godina. Počela je sa standardnim i latinoameričkim plesovima. Bila je u plesnoj &scaron;koli &quot;Beodance&quot; kao članica revijalnog tima. Nakon toga neko vreme je živela u Portugaliji gde je pohadjala časove salse, LA stil, bila članica studentskog tima, radila&nbsp; nastupe.&nbsp; Tamo je naučila angolski ples kizombu, vrlo popularan u Portugaliji i po povratku u Srbiju osnovala sopstvenu &scaron;kolu. Danas drži časove, organizuje seminare, pravi plesne večeri.</p> <p>U maloj pauzi i dok se okupljamo imamo čaj, kafu, vodu, voće, pone&scaron;to slatko i &hellip;puno ženskih aktivističkih materijala i knjiga! Trudićemo se da i ovoga puta donesemo besplatne primerke ženskih publikacija, knjiga i bro&scaron;ura.</p> <p>Radionica je otvorena i besplatna za sve žene i prijateljice, ćerke, koleginice, kom&scaron;inice, mame, bake&hellip; Prostor i program su prilagodjeni ženama sa invaliditetom, kao i ženama koje bi povele svoju decu (u tom smislu nas obavestite kakve potrebe imate da bismo mogle da vas podržimo na odgovarajući način).</p> <p>Dobrodo&scaron;le!</p> <p>Ženski Dan u 2009. godini se nastavlja i - pro&scaron;iruje!</p> <p>Program Ženski dan smo započele u 2008., i nastavljamo ga i u ovoj godini. Sa preko 300 žena koje su učestvovale u programu, imamo jo&scaron; i vi&scaron;e entuzijazma da nastavimo da ulažemo u pobolj&scaron;anje slobodnog vremena žena u na&scaron;em gradu. Pripremile smo uzbudljiv program sa nekim novim fantastičnim ženama sa kojima ćemo saradjivati, kao &scaron;to ćemo neke već poznate sa na&scaron;ih vidjanja videti ponovo!<br /> Takodje nam je zadovoljstvo da najavimo &scaron;irenje programa Ženski dan u Novom Sadu, koji već uspe&scaron;no teče&hellip;vi&scaron;e o programu na www. n-l-o.org . Obavestite prijateljice!</p> <p>O Ženskom danu vi&scaron;e na: <a href="http://www.zenergija.org" title="www.zenergija.org">www.zenergija.org</a><br /> &nbsp;</p> Ženski dan Mon, 14 Sep 2009 10:17:39 +0000 admin 207 at http://womenergy.org Ženski dan na letnjoj pauzi /content/%C5%BEenski-dan-na-letnjoj-pauzi <p>Drage žene,</p> <p>Obave&scaron;tavamo vas da tokom jula i avgusta meseca pravimo letnji predah<br /> sa radionicama Ženski dan. Nastavljamo istim tempom i entuzijazmom<br /> najesen, tačnije poslednje subote u mesecu, dakle u septembru.</p> <p>Javićemo vam se sa dodatnim informacijama o planiranim radionicama za<br /> jesen, a do tada vam želimo prijatan odmor i uživanje!<br /> Ako imate predloge za nas, pi&scaron;ite nam, kao i do sada na <a href="mailto:net@zenergija.org">net@zenergija.org</a></p> <p>U dodatku je nekoliko fotografija sa na&scaron;ih radionica poslednje subote<br /> maja i juna u Kulturnom centru REX. Hvala svima vama koje ste<br /> učestvovale i podelile sa nama svoje dobro raspoloženje!</p> <p>Srdačan letnji pozdrav od Žena na delu</p> Ženski dan Thu, 16 Jul 2009 11:29:24 +0000 admin 206 at http://womenergy.org Ženski dan u junu - Radionica DISANJA /content/%C5%BEenski-dan-u-junu-radionica-disanja <p>Kulturni centar REX, Jevrejska 16<br /> Subota, 27. juni, od 15h-18h</p> <p>Junska radionica programa Ženski dan, nam donosi mogućnost upoznavanja i učenja različitih tehnika disanja kojima se postiže duboka relaksacija uma.</p> <p>Podsećamo da se oko 80 do 90% toksina iz tela oslobodi upravo - disanjem. Disanje je najveći izvor energije, kao i prirodna veza sa emocijama. Svaka emocija ima određeni ritam disanja i zato na svoje emocije možemo da utičemo promenom disanja.</p> <p>Za nas, žene, je važno da znamo da se emocije konstrui&scaron;u i da se prepoznavanjem, učenjem mogu menjati. Na radionici ćemo imati prilike da učimo kroz disanje i kako da budemo fokusirane na sada&scaron;njost, umesto u žaljenju za pro&scaron;lim iskustvima ili brigama za budućnost.</p> <p>Nije potrebna posebna fizička spremnost i nema uzrasnih ograničenja, već svaka učestvuje u skladu sa svojim mogućnostima.<br /> Potrebno je poneti udobnu odeću i podlo&scaron;ku za vežbanje (to može biti i malo ćebe, vreća za spavanje, pe&scaron;kir za plažu ili asura, frotir). I volju za učenjem!</p> <p>Program će poslednje subote u junu i pred letnji predah, voditi Aleksandra Grujović, voditeljka programa Art Of Living* i istoričarka umetnosti (radila u Muzeju savremene umetnosti, projektu O3one i u medijima).</p> <p>*Međunarodna organizacija Art Of Living, koja ima savetodavni status pri Ekonomskom i Socijalnom veću UN-a i u Svetskoj zdravstvenoj organizaciji, radi u 157 zemalja, a njeni programi pomogli su vi&scaron;e od 300 miliona ljudi. Programi se rade u vi&scaron;e od 100 prestižnih univerzitetskih centara (Oxford, MIT, Stenford, Kolumbija, Berkli&hellip;),vladama nekoliko zemalja (Holandija, USA, Argentina, Indija&hellip;)<br /> Od 1995. godine medicinska istraživanja &scaron;irom sveta ukazuju na njihove vanredne pozitivne zdravstvene efekte. Osnivač organizacije &Scaron;ri &Scaron;ri Ravi &Scaron;ankar nominovan je tri puta za Nobelovu nagradu za mir. O radu organizacije &scaron;irom sveta može se videti na: <a href="http://www.artofliving.org" title="www.artofliving.org">www.artofliving.org</a>, <a href="http://www.aolresearch.org" title="www.aolresearch.org">www.aolresearch.org</a></p> <p><a href="http://www.iahv.org/our_work_socio_economic_women_empowerment.asp" title="http://www.iahv.org/our_work_socio_economic_women_empowerment.asp">http://www.iahv.org/our_work_socio_economic_women_empowerment.asp</a></p> <p>U maloj pauzi i dok se okupljamo imamo čaj, kafu, vodu, voće, pone&scaron;to slatko i &hellip;puno ženskih aktivističkih materijala i knjiga! Trudićemo se da i ovoga puta donesemo besplatne primerke ženskih publikacija, knjiga i bro&scaron;ura.<br /> Radionica je otvorena i besplatna za sve žene i prijateljice, ćerke, koleginice, kom&scaron;inice,&nbsp; mame, bake&hellip;Prostor i program su prilagodjeni ženama sa invaliditetom, kao i ženama koje bi povele svoju decu (u tom smislu nas obavestite kakve potrebe imate da bismo mogle da vas podržimo na odgovarajući način).</p> <p>Dobrodo&scaron;le!</p> <p>Ženski Dan u 2009. godini se nastavlja i &ndash; pro&scaron;iruje!</p> <p>Program Ženski dan smo započele u 2008., i nastavljamo ga i u ovoj godini. Sa preko 300 žena koje su učestvovale u programu, imamo jo&scaron; i vi&scaron;e entuzijazma da nastavimo da ulažemo u pobolj&scaron;anje slobodnog vremena žena u na&scaron;em gradu. Pripremile smo uzbudljiv program sa nekim novim fantastičnim ženama sa kojima ćemo saradjivati, kao &scaron;to ćemo neke već poznate sa na&scaron;ih vidjanja videti ponovo!<br /> Takodje nam je zadovoljstvo da najavimo &scaron;irenje programa Ženski dan u Novom Sadu, koji već uspe&scaron;no teče&hellip;vi&scaron;e o programu na www. n-l-o.org . Obavestite prijateljice!</p> <p>I na kraju, jo&scaron; jedno obave&scaron;tenje: program pravi letnju pauzu tokom jula i avgusta meseca. Sledeća najava za Ženski dan će stići početkom septembra meseca za poslednju subotu. U medjuvremenu vam želimo da nadjete načina da osmislite i provedete neko lep letnje vreme odmarajući se!</p> <p>O Ženskom danu vi&scaron;e na: <a href="http://www.zenergija.org" title="www.zenergija.org">www.zenergija.org</a></p> <p>..............................................................<br /> Žene na delu<br /> MIle&scaron;evska 7/6<br /> 11000 Beograd<br /> t/f: +381.11.2455.846<br /> e-mail: <a href="mailto:zenenadelu@gmail.com">zenenadelu@gmail.com</a><br /> <a href="http://www.zenergija.org" title="www.zenergija.org">www.zenergija.org</a></p> Ženski dan Tue, 23 Jun 2009 15:25:03 +0000 admin 205 at http://womenergy.org